این پروژه به سفارش شرکت تلکام‌آوا و بر روی دیتاسنتر مرکزی شرکت بورس تهران انجام گرفت و در آن، چیلرپلنت بام، و سالن سرور برای شرایط دمایی نرمال، شبیه‌سازی گردید. بدین منظور، از نرم‌افزارهای FLUENT، CFX و ICEM-CFD استفاده گردید و رفتار جریان و انتقال حرارت با استفاده از 12 میلیون سلول محاسباتی، با استفاده از سیستم‌های پردازش موازی، تحلیل گردید