احسان عسکری بجستانی

سوابق تحصیلی : دانش آموخته دکتری مهندسی مواد از دانشگاه شیراز

سوابق کاری: تجربه مدیر فنی و اجرایی شرکت میعاد فن پویا صنعت، بازرس خوردگی، بازرس خوردگی، حفاظت کاتدی و رنگ و پوشش شرکت آریا SGS در منطقه عملیاتی نار و کنگان و پالایشگاه دالان، بازرس ساخت مخازن تحت فشار طرح یوتیلیتی اوره و آمونیاک ۳، بازرس رنگ تجهیزات (Structure و مخازن) پتروشیمی شیراز، بازرس جوش نیروگاه سیکل ترکیبی فارس در تعمیرات اساسی شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان، بازرس فنی منطقه چهار عملیات انتقال گاز، حفاظت کاتدی، رنگ و پوشش پروژه “تعمیر ونگهداری سکوهای پارس جنوبی (POGC)”، شرکت فاتح صنعت کیمیا، کارشناس آزمایشگاه خوردگی پارس جنوبی و…

سوابق تدریس:  تدریس بیش از ۵۰ دوره آموزشی آزمایش های خوردگی، اصول و مفاهیم خوردگی، خوردگی در صنایع نفت و گاز، خوردگی و حفاظت کاتدی خطوط لوله، فیزیک جوشکاری، آزمایشگاه مقاومت مصالح، خوردگی در محیط آبی، جوشکاری پیشرفته، جوشکاری و کارگاه، خوردگی میکروبی، روش های آماده سازی سطح و استانداردهای مربوطه، خوردگی آمینی، اصول ساخت مخازن جداره نازک، اصول ساخت مخازن جداره ضخیم، استانداردهای جوشکاری، اصول تست های غیر مخرب، نظارت و بازرسی بر جوشکاری، بازرسی رنگ و پوشش، بازرسی خوردگی، مکانیزم های تخریب و مکانیک شکست، اصول ارزیابی کیفی جوش، بازرسی چشمی جوش، انتخاب مواد فلزی و… در شرکت ها ، صنایع و دانشگاه های کشور از قبیل مجتمع شهید بهشتی جم، دانشگاه آزاد واحد اسلامی سروستان، شرکت پالایش گازسرخون، پالایش گاز قشم، شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد، منطقه عملیاتی نار و کنگان، شرکت گاز استان فارس، مجتمع گاز پارس جنوبی، پالایشگاه گاز بیدبلند، منتطقه ۹ عملیات انتقال گاز، مجتمع پتروشیمی خارک، شهرک صنعتی شیراز،  نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون، پتروشیمی اروند، دانشگاه جامع علمی و کاربردی خانه کارگر واحد شیراز و…

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز