اسماعیل کی نژاد

سوابق تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشکده فنی دانشگاه تهران

 

سوابق کاری: بیش از ۲۷ سال سابقه کار در شرکتهای معتبر شامل: شرکت خدمات مهندسی مشانیر: سرپرست طراحی و نظارت بر طراحی تجهیزات ثابت در پروژه نیروگاههای آبادان، سنندج، جهرم، منتظر قائم، شیروان، خرمشهر و …- شرکت موتوژن: مدیر مهندسی خدمات بعد از فروش و بازاریابی- معاونت مهندسی و طرحهای تولید شرکت توانیر: کارشناس مکانیک در پروژه نصب نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان- شرکت هوا فضایی درنا: طراح ایرودینامیک هواپیما- شرکت مسینان: مشاور طراحی مخازن ذخیره و تحت فشار و جوشکاری- شرکت آبیاری تحت فشار میراب: طراحی دستگاههای آبیاری تحت فشار- شرکت رشد صنعت: تعمیر و نگهداری انواع ژنراتور و الکتروموتورهای سنگین و سبک نیروگاهی- گروه بهمن: طراحی خودرو

 

سوابق تدریس و تألیف: تدریس دهها دوره طراحی، شناخت انواع، بازرسی مخازن تحت فشار و تانکهای ذخیره، ایمنی مخازن ذخیره، آموزش استاندارد API 650 ، آموزش استانداردASME SEC. VIII DIV.1، دوره آشنایی با استانداردهای مهندسی مکانیک و آموزش نرم افزارهای PV Elite و TANK، تعمیر و نگهداری مخازن ذخیره، طراحی فلنجهای سایز بالا، طراحی پایپینگ بر اساس استاندارد ASME B31.3 ، بازرسی  و تست آب بندی شیرهای ایمنی/ اطمینان  بر اساس استانداردهای API 576  API 527، در شرکت های متعدد شامل: خدمات مهندسی مشانیر، شرکت مهندسی پرداد پترودانش، شرکت ملی نفت ایران، شرکت مهندسی مسینان، صنایع دریایی شهید مقدم یزد، شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، شرکت گاز پارس جنوبی، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، پتروشیمی پارس، شرکت خطوط لوله و مخابرات، پایانه نفتی خارگ، شرکت نفت گچساران، شرکت بهره برداری نفت مسجد سلیمان و …

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز