اصول ایمنی ریگری در استفاده از جرثقیل‌ها

ایمنی ریگری

با توجه به اهمیت شغل ریگری و نقش ریگر در پیشگیری از حوادث مربوط به جرثقیل‌ها دانستن نکات ایمنی زیر و بکارگیری آنها برای کلیه ریگرها ضروری است. و انتظار می‌رود مواردی که در ذیل آورده شده است با تجربیات شما توأم گشته و در انجام کارها مد نظر قرار گیرد تا از خسارات جانی و مالی پیشگیری به‌عمل آید.

یک ریگر خوب باید همواره موارد زیر را در نظر داشته باشد

۱- دانستن وزن بار الزامی است. ریگر باید وزن باری که توسط جرثقیل باید جابجا گردد را از روی پلاک یا اتیکت روی بار کنترل نماید.

۲- ریگر باید به نوع علامت‌ها و طرز اجرای علامت دادن صحیح و مقررات ایمنی آگاه باشد.

۳- انتخاب سیم بکسل یا زنجیر و دیگر لوازم بلندکننده بار متناسب با تناژ بار باشد.

۴- سیم بکسل بلند کننده بار در موقع بستن بار نباید گره داشته باشد.

۵- اگر باری دارای لبه تیز و برنده است، استفاده از نصف لوله، چهار تراش، کفشک هلالی بین لبه برنده و سیم بکسل بلند کننده بار الزامی است.

۶- برای بستن بار حدالامکان از زنجیر استفاده نگردد و در صورت استفاده موقع بستن بار باید کنترل نمائید دانه های زنجیر تاب نداشته باشد.

۷- موقع بستن بار باید کنترل نمائید سیم بکسل یا زنجیر روی قسمت اصلی بار (شاسی، چهار چوب، قاب اسکلت فلزی،بدنه و قسمت غیر متحرک) قرار گیرد.

۸- چنانچه لوازم یا قطعاتی بطور آزاد روی بار وجود دارد ریگر باید آنها را برداشته و اطراف بار را کنترل نماید تا هنگام بلند کردن بار باعث سقوط آنها و ایجاد حادثه نشود.

۹- هنگام بلند کردن و جابجائی بار حداقل در دو نقطه آن سیم بکسل بسته شود تا بار بصورت افقی جابجا گردد.

۱۰- اگر بار حجم و سطح بزرگی دارد و احتمالاً باعث گردش بار و بهم خوردن تعادل در موقع حرکت می شود از طناب یا وسیله دیگری برای جلوگیری از گردش استفاده شود .

۱۱- در موقع اتصال سیم بکسل بلندکننده بار یا حلقه زنجیر به شاخه قلاب جرثقیل ، حلقه آنها باید کاملاً کف شاخه قلاب قرار گرفته باشد.

۱۲- در هنگام بستن و بلند کردن بار، هرگز یک سیم بکسل تنها را در هوک نیاندازید. زیرا در چنین شرایطی امکان بهم خوردن تعادل بار و واژگون شدن آن هست ، بهتر است وسط سیم در داخل هوک بصورت ضربدر انداخته شود و جهت ایمنی بیشتر یک عدد کلمپس زیر قلاب به دو حلقه سیم بسته شود.

۱۳- بارهائیکه دارای حلقه های مخصوص جهت بارگیری می باشند، یا محلهائی روی بار با علامت زنجیر با رنگ قرمز و مشکی نشان داده شده باید هنگام سیم بکسل یا زنجیر انداختن کنترل و از آن محل جهت بستن بار استفاده گردد.

۱۴- در موقع بستن آی بولت (حلقه اتصال) یا بارهائی که دارای حلقه اتصال هستند باید توجه داشت تمام رزوه های پیچ آی بولت روی بار پیچیده و سفت شود.

۱۵- در جرثقیل‌هائی که دارای قلاب دو شاخه ای (دوطرفه) هستند سیم بکسل بلند کننده بار باید بطور مساوی داخل هر شاخه قلاب جرثقیل قرار گیرد، که قلاب بصورت کج و نامتعادل نباشد.

۱۶- قلاب موقع بلند نمودن بار باید وسط بار باشد ، یعنی مرکز ثقل قلاب و بار در یک خط قرار گیرد و بحالت اوریب یا کج نباشد زیرا کشیدن بار ممنوع است.

۱۷- در موقع تخلیه بار، بارگیری یا مونتاژ بار توسط دو عدد جرثقیل نکات زیر کاملاً باید رعایت گردد:

۱۷-۱- نظارت مسئول کارگاه و مسئول ایمنی کارگاه.

۱۷-۲- اطلاع از تناژ و ظرفیت باری هر جرثقیل و وزن بار.

۱۷-۳- طرز ایستادن دو جر ثقیل و تقسیم بار بین آنها، زاویه سیم بکسلهای بلند کننده بار.

۱۷-۴- انتخاب سیم بکسل و وسایل بلند کننده بار متناسب با وزن بار برای هر جرثقیل.

۱۷-۵- حضور ریگر یا شخصی آشنا به علامت‌های اختصاری و رعایت مقررات ایمنی.

۱۷-۶- بار به‌طور مساوی و یکنواخت بالا برده شود و در موقع پائین آوردن بار هر دو جرثقیل همزمان و به طور مساوی اقدام به پائین آوردن بار نمایند.

۱۸- شخص ریگر در موقع بستن بار و علامت دادن به جرثقیل جهت بالا بردن بار باید آگاه باشد که بار روی زمین به جائی جوشکاری نشده باشد، روی زمین بسته نشده باشد، خاک یا لوازم اضافی دیگر دور پایه های آنرا نگرفته باشد، لبه بار زیر بارهای دیگر نباشد زیرا جرثقیل به هیچ عنوان حق کندن باری را ندارد.

۱۹- ریگر باید مطمئن شود که کارگران در اطراف بار، بین بارو دیوارها و ستون‌های کارگاه یا اجسام چیده شده، دستگاه‌ها و سایر تجهیزات وجود نداشته باشد و خود او هم از منطقه خطر دور شود و جائی بایستد که در موقع خطر راه فرار داشته باشد.

۲۰- ریگر بعد از اطمینان حاصله از بستن بار جهت بالا بردن بخصوص بارهای سنگین به راننده علامت می دهد کم کم سیم بکسلها را سفت و بار تا ارتفاع ۲۰ سانتی‌متر از زمین بالا آورده شود در آن موقع علامت (STOP) توقف داده می شود،‌ از سالم بودن ترمزها و پایداری آن ، کشش سیم بکسل‌ها ی بلند کننده بار اطمینان حاصل نموده بار را تا ارتفاع ۵۰ سانتی متر از بلندترین قطعه از کارگاه یا ۵۰ سانتی‌متر از سطح کارگاه بالاتر آورده و با مشایعت خود از فاصله ای ۲متری جابجائی و حمل و نقل را انجام می دهد.

۲۱- ریگر باید ظرفیت جرثقیلی که با آن کار می کند را بداند ،بخصوص اگر دارای دو قلاب باشد باری که انتخاب می شود متناسب با ظرفیت همان قلاب باشد.

موارد ممنوع شده برای ریگر:

۱- بالا بردن باری که وزن آن مشخص نیست و یا باری که وزن آن بیشتر از ظرفیت جرثقیل باشد ، بستن و بالا بردن چنین بارهائی ممنوع است.

۲- با زور هل دادن یا کشیدن قلاب بطرف حلقه های سیم بکسل بلندکننده بار ممنوع است.

۳- انداختن حلقه های سیم بکسل بلند کننده بار به داخل شاخه قلاب به کمک ضربه های چکش یا سایر اشیاء ممنوع است

۴- استفاده کردن از وسایل بارگیری معیوب و خراب یا آزمایش نشده برای سیم بکسل اندازی و بستن بار ممنوع است.

۵- استفاده از وزن خود برای تعادل بار ، یا ایستادن روی بار برای متعادل نمودن آن برای هر شخص ممنوع است.

۶- کشیدن بار در هنگام بالا بردن یا جابجا کردن و همچنین پائین آوردن توسط دست ممنوع است.

۷- قرار گرفتن خود و دیگران روی کفی تریلی در هنگام بار گیری و تخلیه ممنوع است.

۸- تخلیه و بارگیری تریلی یا هر وسیله نقلیه دیگر در حالتی که راننده یا کمک راننده داخل آن نشسته باشد ممنوع است.

۹- قرار گرفتن خود و دیگران در زیر باری که در حال جابجائی است ممنوع است.

۱۰- علامت دادن ریگر در محل‌هائی که اپراتور جرثقیل دید کافی ندارد و خود ریگر هم راه فرار نداشته باشد ممنوع است.

۱۱- حمل کپسول گاز ، هوا ، بشکه تینر یا مواد محترقه دیگر با سیم بکسل ممنوع است ،مگر آنکه صندوق یا زنبیلی تهیه نمائیم که ۲/۳ کپسول در آن قرار گرفته باشد.

۱۲- حمل و نقل بار از روی سر افرادی که در محل مشغول کار هستند ممنوع است.

۱۳- یدک کردن و کشیدن اتومبیل و ….. ممنوع است.

۱۴- بلند نمودن بارهائی که درست بسته بندی نشده باشد ، مثل یک دسته ورق ممنوع است.

۱۵- سیم بکسل اندازی و بلند نمودن باری که بطور آزاد روی سطح زمین نباشد ، میخ کوب شده باشد، جوشکاری شده باشد یا قسمتی از آن زیر خاک باشد ممنوع است.

۱۶- بار زدن باری که محل تخلیه آن هنوز معلوم نیست ممنوع است.

۱۷- گرفتن لنگر قلاب با دست ممنوع است، گرفتن لنگر بار توسط طناب یا میله ۲ متری انجام گیرد.

برای مشاهده رزومه مدرس کلیک کنید

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز