امیرفرهنگ ستوده

سوابق تحصیلی: دانش آموخته دکتری مهندسی مکانیک، گرایش سیستم‌های انرژی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

 

سوابق کاری : بیش از ۱۴ سال سابقه کار تخصصی شامل: معاون پژوهشکده انرژی و محیط زیست و استادیارگروه محیط زیست پژوهشگاه نیرو – شرکت پیشگامان انرژی: مدیر گروه مکانیک- شرکت IDISCO: کارشناس مکانیک- شرکت ایران خودرو دیزل: کارشناس مکانیک- انجام پروژه‌های متعدد طراحی مبدلهای حرارتی، طراحی شبکه مبدلهای حرارتی، بقای انرژی در برجهای تقطیر، مدلسازی حرارتی و ترمودینامیکی برجهای تقطیر، بهبود مصرف انرژی بویلرهای نیروگاهی و رامین، مدلسازی ترمودینامیکی و هیدرولیکی و شبیه سازی و تحلیل برجهای تقطیر بر اساس تولید انتروپی و افت اگزرژی در صنایع مختلف

 

سوابق تدریس و تألیف: بیش از ۱۰ سال سابقه تدریس و تدریس دهها دوره طراحی مبدلهای حرارتی و شبکه آنها، طراحی شبکه مبدلهای حرارتی و تکنولوژی Pinch، آموزش Aspen Pinch، آموزش HX-NET (Aspen HEX) ، طراحی مبدلهای حرارتی پوسته و لوله و نرم افزارهای ASPEN BJac، HTRI و HTFS در شرکتها و دانشگاههای مختلف شامل: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، شرکت مهندسی پرداد پترودانش، شرکت ساخت ژنراتور مپنا (پارس)، شرکت گاز ایران، دانشگاه آزاد تاکستان، پتروشیمی مارون ماهشهر (چندین دوره)، مناطق نفتخیز جنوب، مجتمع شهید بهشتی جم، شرکت گاز، پتروشیمی امیرکبیر، پژوهشگاه نیرو، سازمان شهرکهای صنعتی، دانشگاه امیرکبیر واحد ماهشهر و …- تدریس مکانیک سیالات، ترمودینامیک، انتقال حرارت، مبدلهای حرارتی، سیستمهای تبرید، نیروگاههای حرارتی، سیستم‌های تهویه در دانشگاههای  آزاد ابهر: و تاکستان- تالیف کتب بهینه سازی شبکه مبدل های حرارتی با استفاده از تکنولوژی پینچ، مدل‎سازی و طراحی مبدل های حرارتی

 

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز