امیر هدایتی

سوابق تحصیلی: دانش آموخته دکترای برنامه‌ریزی محیط‌ زیست از دانشگاه تهران.

سوابق کاری: استادیار گروه علوم و مهندسی محیط ‌زیست، دانشکده کشاورزی و محیط‌ زیست، دانشگاه اراک-برنامه‌ریز محیط ‌زیست (مدیر واحد تحقیق و توسعه (R&D)) شرکت MA Group، مدیریت و همکاری در پروژه های متعدد از قبیل ارزیابی توان اکولوژیک، برنامه ریزی فضایی و  ارزیابی راهبردی محیط زیستی استان مرکزی، بررسی تاثیر تاسیسات مهار آبهای سطحی ایجاد شده بر حق آبه تالاب کویری میقان اراک، ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی (EIA) سایت سایت دفن پسماند شهری شهرستان محلات در استان مرکزی، تدوین ضوابط و معیارهای طراحی و بررسی زیرساخت‌ها و مکانیابی اکوپارک در شهر تهران و …

سوابق تدریس و تألیف: تدریس دوره های آموزشی آشنایی با فناوری‌های کنترل و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، تجزیه و تحلیل هزینه و فایده محیط‌ زیستی در واحدهای صنعتی، اقتصاد محیط ‌زیست، مدیریت پسماند، کنترل آلودگی محیط زیست، محیط زیست روستاها و… در شرکت ها، صنایع و دانشگاه های کشور از قبیل پتروشیمی زاگرس، شهرداری منطقه ۱۷ تهران، دانشگاه آزاد واحد ساری، دانشگاه پیام نور واحد ساری و…

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز