hm-vcYyQjL-T0oVC2hHjJ0NaHweZL9WpjOlFNAu_auk

انهدام نیروگاه قدیمی

انهدام ۴ برج خنک کننده نیروگاه قدیمی توسط مواد منفجره!

این نیروگاه واقع در ورکشایر انگلستان در اصل ۸ برج داشته که ۴ برج آن چند ماه گذشته تخریب شد.

ارتفاع برج‌ها حدوداً ۹۲ متر گزارش شده است.

 

تصاویر را در ویدئو زیر مشاهده کنید.

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز
hm-vcYyQjL-T0oVC2hHjJ0NaHweZL9WpjOlFNAu_auk