بهزاد احمدی

سوابق تحصیلی:دانش آموخته دکتری مدیریت بازرگانی

سوابق کاری: بیش از ۱۵ سال سابقه اجرایی و پژوهشی از قبیل مرکز آموزش بازرگانی ایران ، ارزیابی و پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) در صنایع و معادن کشوری( مطالعه موردی صنایع و معادن کاشان)، پیاده سازی سیستم کدینگ کالا برای شرکتهای نفتی و گازی، پیاده سازی و اجرای سیستم های انبارداری مقدماتی و پیشرفته در شرکتهای نفت و گاز و پتروشیمی و شرکتهای صنعتی، بررسی و پیاده سازی سیستم فروش حرفه ای و مویرگی در بازار صنایع غذایی ایران، پیاده سازی و اجرای استراتژیهای سازمانی و بازاریابی برای شرکتها و سازمانهای کشور، بررسی راهکارهای موجود برای ایجاد یک سازمان مشتری محور(CRM) برای بانک توسعه صادرات ایران، بررسی ساختار اشتغال زایی بخش صنعت استان آذربایجان شرقی و رتبه بندی رشته فعالیتهای صنعتی شهرهای این استان و…

سوابق تدریس و تالیف: تدریس بیش از ۴۰ عنوان دوره آموزشی نظیر مدیریت خرید سفارشات خارجی و داخلی،اصول و مبانی حقوقی قراردهای پیمانکاری ،قراردادهای پیمانکاری،بیمه های بازرگانی و مهندسی در نفت و گاز و پتروشیمی،روشهای تنظیم قراردادهای بین المللی،روشهای تامین منابع مالی شرکتها،مدیریت قراردادهای دولتی و تجاری،بیمه و کاربردهای آن در شرکتها، انبارداری مقدماتی و پیشرفته،طبقه بندی کالا،مدیریت صادرات و واردات کالا،اعتبارات اسنادی و اسناد بازرگانی،اسناد حمل کالا،مکاتبات بازرگانی،بازاریابی داخلی و بین الملل،کسب و کار الکترونیکی،استراتژی بازاریابی،ارتباطات موثر در بازاریابی و فروش،مدیرت ارتباط با مشتری( CRM)،برنامه ریزی منابع شرکتها(ERP)، ،مهندسی فروش،تکنیک های کاربردی فروش،مدیریت فروش حرفه در صنایع تکنیک های نوین بازاریابی ،اصول و فنون مذاکرات تجاری،تبلیغات و تکنیک های بسته بندی،مدیریت تبلیغات ،روشهای قیمت گذاری،روشهای تنظیم بازار در شرایط مختلف اقتصادی ،مدیریت زنجیره تامین(SCM)،آیین نامه کمسیون معاملات دولتی، مناقصات و مزایده داخلی،مناقصات بین المللی،روشهای حمل و نقل کالا،تجزیه و تحلیل و تفکر سیستمی و…،در شرکت ها ، صنایع و دانشگاه های کشور  از قبیل مرکز آموزش بازرگانی، دانشگاه های آزاد  ، شرکتهای فولاد، سیمان و مواد غذایی و دارویی و بهداشتی ، نفت و گاز و پتروشیمی، بیمه مرکزی ،تدریس در بانک ملت و تجارت و موسسات مالیو… مولف ۱۰عنوان کتاب از جمله اعتبارات اسنادی و اسناد بازرگانی ،قراردادهای بین المللی و داخلی،سیستمهای اطلاعاتی و استراتژیکی بازاریابی،اصول و فنون مذاکرات تجاری،شیوه های نوین بازاریابی و مهندسی فروش،آیین نامه کمسیون مناقصات و مزایده و…

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز