بهمن حیدری

سوابق تحصیلی: دانش آموخته دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران

سوابق کاری: مشاور و مجری در استقرار استاندارد ISO 50001 (سیستم مدیریت انرژی) در شرکت پالایش نفت امام خمینی  شازند و پتروشیمی ایلام، ممیزی انرژی تفصیلی ساختمان های اداری و خوابگاهی در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه‌ای، تحلیل انرژی، اقتصادی و آلودگی‌های زیست محیطی در کارخانه داروسازی باریج اسانس  و ارائه راهکار های بهینه سازی در مصرف انرژی و… ثبت ۴ اختراع از جمله دستگاه اسانس‌گیر گیاهان، مجهز به سامانه تبرید ترمودینامیکی جهت تقطیر بخار آب و اسانس، دستگاه اسانس‌گیر، مجهز به سامانه کنترل خودکار و…

سوابق تدریس و تألیف: برگزاری کارگاه آموزشی تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001)، آشنایی با  ممیزی داخلی  سیستم مدیریت انرژی، ندازه گیری خطوط مبنا و شاخص های عملکرد انرژی (ISO 50006)، ندازه‌گیری و صحه‌گذاری در سیستم مدیریت انرژی (ISO 50015)، مدیریت و برنامه ریزی انرژی، اصول ممیزی انرژی و … در شرکتهای مختلف از قبیل پتروشیمی جم، پتروشیمی ایلام، پالایشگاه شازند اراک، شرکت گلکارن، گروه صنعتی گلرنگ، مجتمع گاز پارس جنوبی، دانشگاه تهران، پتروشیمی خراسان، شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب، شرکت ایران ذوب اصفهان، شرکت سیمان خاش، شرکت صنایع شیمیایی ایران، مجتمع مس سرچشمه، شرکت نفت و گاز پارس، انجمن مدیریت انرژی ایران و … مولف کتابهای ابزارها و روش‌های اندازه‌گیری برای اندازه‌گیری‌های مهندسی، کتاب طراحی ماشین‌های تکمیلی، کتاب مدیریت مصرف انرژی در گلخانه ها، کتاب استاندارد بین المللی ISO 50001:2018 سیستم‌های مدیریت انرژی همراه با راهنمای استفاده، کتاب استاندارد بین المللی ISO 46001:2019 سیستم‌های مدیریت بازدهی آب همراه با راهنمای استفاده

 

 

 

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز