تحلیل جریان حول جسم متحرک در فلوئنت- بخش ۲

برای ایجاد استوانه به مسیر زیر می‌رویم:

Geometry ——> Create/Modify Surface ——-> Standard Shapes ——> Cylinder

Radius1: 2

Radius2: 2

برای انتخاب دو نقطه ابتدایی و انتهایی استوانه، روی علامت  ماوس کلیک کرده و دو نقطه ایجاد شده را انتخاب می‌کنیم.

نکته: در کار با نرم افزار ICEM-CFD  در منوهای مختلف و در مرحله انتخاب، هرگاه نشان دهنده موس به حالت + (علامت مربع) درآمد می‌توانید انتخاب کنید و نیازی به فشردن علامت ماوس بر روی منو نیست.

در غیر این صورت ابتدا علامت ماوس را بفشارید تا به حالت انتخاب در آید. در غالب منوها، ماوس به صورت پیشفرض در وضعیت فعال است.

شکل ۲- تولید استوانه سه‌بعدی در ICEM CFD

نکته: برای دیدن تمامی هندسه می‌توانید از ابزاردید بالای صفحه( Fit to Window) استفاده کنید و یا در وضعیتی که نشانگر ماوس بر روی صفحه نمایش مدل است، از کلید x بر روی صفحه کلید استفاده کنید.

در مرحله بعدی دو استوانه دیگر در بالا و پایین استوانه فعلی تولید می‌شوند.

این استوانه ها نشان‌دهنده فضای پایین دست و بالادست مسیر حرکت کره‌اند.

به صورت کلی پیشنهاد می‌شود به اندازه ۵ تا ۱۰ برابر طول مشخصه (در اینجا قطر کره) در بالادست و به اندازه ۱۰ تا ۲۰ برابر طول مشخصه در پایین دست جسم در نظر گرفته‌شود.

در اینجا به دلیل اهداف آموزشی و کاهش حجم محاسبات، این اصل محاسباتی در نظر گرفته نشده است، اما پیشنهاد می شود در پروژه های صنعتی و یا دانشگاهی که دقت بالاتری مورد نظر است این قانون رعایت شود.

همچنین توجه به این نکته ضروری است که با حرکت رو به پایین گوی، دائما از فضای پایین‌دست آن کاسته می‌شود که این مساله، خود می‌تواند تاثیر منفی بر نتایج داشته باشد.

ابتدا نقاط ابتدایی و استوانه‌ها را ایجاد می‌کنیم:

X=0, Y=22, Z=0 / X=0, Y=-22, Z=0

دو استوانه بالا و پایین با همان شعاع و چسبیده به استوانه وسطی ایجاد می‌شوند.

شکل ۳-کره به همراه سه استوانه میانی، بالایی و پایینی

 

صفحات تولیدی را با کلیک راست بر روی Parts در درخت طراحی و انتخاب Create Part به صورت زیر تفکیک می‌کنیم.

بهتر است نمایش نقاط و خطوط خاموش باشند.

Name: Globe  ——> سطح کره

Name: int-mid-up  ——> سطح دایره بالایی استوانه میانی

Name: int-mid–down ——> سطح پایین استوانه میانی

Name: inf-mid-mid ——> سطح جانبی استوانه میانی

Name: inf-mid-up ——> سطح جانبی استوانه بالایی

Name: inf- mid-down ——> سطح جانبی استوانه پایینی

Name: out-mid-down ——> سطح دایره پایین استوانه پایین

Name: inlet-mid-up ——> سطح دایره بالای استوانه بالایی

نمایش نقاط و خطوط را دوباره فعال می‌کنیم. پس از آن نوبت به تعریف body درون سه استوانه می‌رسد.

این کار معادل تولید معرفی حجم و فضای شبیه‌سازی برای هر بخش است.

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

برای مشاهده رزومه مدرس کلیک کنید

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز