تحلیل جریان حول جسم متحرک در فلوئنت- بخش ۳

به مسیر Geometry —-> Create Body رفته و روش Centroid of 2 Point را انتخاب می‌کنیم. برای استوانه میانی، کافی است دو نقطه طوری انتخاب شوند که نقطه وسط آن‌ها جایی قرار گیرد که مش زده می‌شود.

برای نمونه دو نقطه استوانه میانی به صورت زیر انتخاب شوند:

شکل ۴- تعریف منطقه سیالی با استفاده از دو نقطه هندسی

برای استوانه‌های بالایی و پایینی نیز می‌توان از نقاط مرکزی که در بخش قبلی تولید شده‌اند، استفاده کرد.

Body های تولیدی به صورت زیر نام‌گذاری می‌شوند:

استوانه میانی —-> Part : fl-mid -mid

استوانه بالایی —-> Part : fl-mid-up

استوانه پایین   —-> Part : fl-mid -down

برای تولید شبکه، از روش مش با ساختار (Sturctured) استفاده می‌کنیم.

Blocking —-> Create Block —-> Type: 3D Bounding Box

توجه داشته باشید که در هنگام تولید بلاک، برای قسمت part، مرز پیوسته (Body) با نام fl-mid-mid انتخاب شده باشد.

از مسیر زیر چهار خط بالای block را به دایره سطح مقطع استوانه بالایی متناظر می‌کنیم:

Associate —-> Associate Edge to Curve

مشابه شکل، در قسمت Edge چهار خط مربع بالای block انتخاب و در قسمت curve دایره انتخاب می‌شود.

شکل ۵- برقراری تناظر خطوط بالای بلاک و منحنی بالای هندسه

 

تغییر رنگ خطوط بلاک به سبز، نشان دهنده انجام عملیات تناظر است. همین کار را با چهار خط پایینی بلاک و دایره انتهایی هندسه انجام می‌دهیم.

برای اعمال نهایی تغییرات، گزینه Blocking —-> Snap Project Vertices را انتخاب و Apply را می‌فشاریم.

بلاک را به سه قسمت تقسیم می‌کنیم:

Blocking —-> Split Block —-> Split Block

برای تقسیم، یکی از خطوط طولی را انتخاب می‌کنیم. با اینکار بلاک بر روی خط انتخاب شده و از محلی که بر روی آن کلیک کرده ایم برش می‌خورد. بلاک‌ها به نحوی تقسیم می‌شوند که هر بلاک شامل یک استوانه شود. در هر مرحله پس از انتخاب، کلیک وسط موس فشرده می‌شود تا تغییرات اعمال شود.

نکته: با توجه به انجام تناظر بین خطوط، نیازی نیست، محل برش بلاک دقیقا بر روی محل جدا‌شدن استوانه‌ها باشد و پس از انجام تناظر، با فعال کردن گزینه Project Vertices، نقاط بلاک به صورت دقیق به دوایر مورد نظر منتقل می شود.

شکل ۶-محل برش عمودی بلاک

 

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

برای مشاهده رزومه مدرس کلیک کنید

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز