جریان‌ مرز متحرک، مدل شبکه پویا در فلوئنت- بخش۱۴

تعیین پارامترهای شبیه‌سازی Dynamic-Mesh

یکی از مهم‌ترین تنظیمات شبیه‌سازی شبکه پویا، تعیین پارامترهای آن شامل انتخاب و اعمال تنظیمات روش تجدید شبکه است، که در این بخش به آن خواهیم پرداخت.

جهت دسترسی به منوی پارامترهای شبیه‌سازی از آدرس زیر استفاده می‌شود. (شکل ۲۴)

 

Define ——> Dynamic Mesh ——> Setting

در بخش Options می‌توان گزینه‌های In Cylinder و ۶DOF را انتخاب نمود.

مدل In Cylinder برای شبیه‌سازی جریان درون سیلندر- پیستون خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدل ۶DOF نیز برای ردیابی اجسام صلب رها‌شده با شش درجه آزادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این مدل تنها موقعیت اولیه جسم، جرم و ممان‌های حرکتی و نیروهای خارجی وارد بر آن معرفی می‌شود.

پس از آن نرم‌افزار با محاسبه نیروی درگ سیال و گشتاورهای حاصله و اعمال سایر نیروهای تنظیم‌شده توسط کاربر، با استفاده از قوانین دینامیک حرکت جسم صلب، موقعیت و سرعت حرکت جسم در گام‌های بعدی را محاسبه و اعمال می‌کند.

این مدل در بخش پروژه‌های شبکه پویا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

انتخاب و تنظیم متدهای تجدید شبکه

در تمامی شبیه‌سازی‌های دارای شبکه متحرک، یکی از مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند تاثیر عمده‌ای بر دقت و نرخ همگرایی حل داشته باشد، وضعیت و کیفیت شبکه در گام‌های مختلف زمانی است.

بنابراین انتخاب مدل مناسب تجدید شبکه و انجام تنظیمات بهینه، می‌تواند تعیین‌کننده کیفیت شبکه و به دنبال آن دقت و سرعت شبیه‌سازی در مراحل مختلف باشد.

در این‌جا تنظیمات مربوط به مدل‌های مختلف ارائه شده‌است.

علاوه بر آن در هر مساله با استفاده از تکنیک‌های خاصی، از نظر تقسیم دامنه حل به بخش‌های مختلف و استفاده از مرزبندی‌ و تعیین وابستگی حرکت، می‌توان کیفیت تجدید شبکه را افزایش داد.

بخشی از این تکنیک‌ها در پروژه‌های کاربردی معرفی شده‌است.

روش هموارسازی

به منظور فعال‌سازی مدل هموارساز در پنجره Dynamic Mesh از آدرس زیر، متد Smoothing انتخاب می‌شود.

 

Define ——> Dynamic Mesh ——> Mesh Methods

زمانی که مدل تجدید شبکه ۲٫۵D باشد، هموارسازی براساس روش لاپلاسی و در دیگر حالات براساس روش مجموعه ‌فنر انجام خواهد شد.

در نسخه‌های جدید نرم‌افزار فلوئنت، روش‌های جدیدی نیز اضافه شده است که در ویرایش‌های آتی کتاب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شکل ۲۹- تنظیمات هموارساز شبکه

 

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

برای مشاهده رزومه مدرس کلیک کنید

 

 

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز