جریان‌ مرز متحرک، مدل شبکه پویا در فلوئنت- بخش۱۶

هموارسازی لاپلاسی

در مورد هموارساز لاپلاسی که در مدل ۲٫۵D (هندسه‌های سه‌بعدی) مورد استفاده قرار می‌گیرد، تنها دو پارامتر Boundary Node  Relaxation و Number of Iteration تنظیم می‌شود.

با استفاده از  Boundary Node Relaxations میزان جابجایی یک Node بر روی صفحات مرزی به صورت زیر تعیین می شود.

روش لایه‌بندی دینامیکی

برای فعال‌سازی روش لایه‌بندی دینامیکی، می‌بایست گزینه Layering در بخش Mesh Methods فعال شود.

پس از آن تنظیمات این روش در نوار Layering قابل تنظیم خواهد بود.

با مشخص نمودن یکی از گزینه‌های Constant Height و Constant Ratio می‌توان روش تقسیم‌شدن یک سلول پس از رسیدن به حداکثر ارتفاع مجاز را تعیین نمود.

با استفاده از گزینه Constant Height سلول‌های قرارگرفته در مجاورت مرز متحرک به نوعی تقسیم می‌شود که ارتفاع لایه مجاور مرز متحرک در هر نقطه، دقیقا برابر hideal باشد.

با استفاده از گزینه Constant Ratio، سلول به نوعی تقسیم می‌شود که نسبت بین دو لایه جدید در هر نقطه برابر ضریب تقسیم (Split Factor) باشد.

همچنین مقادیر Split Factor و Factor Collapse  میزان مجاز افزایش و یا کاهش نسبی ارتفاع آخرین لایه را تعیین می‌کند.

ذکر این نکته ضروری است که روش Layering تنها زمانی قابلیت کاربرد دارد که لایه مجاور مرز جابجا شونده تماماً شامل سلول‌های چهارگوش در دو بعد و منشوری یا شش‌وجهی در سه بعد باشند.

شکل ۳۲- منوی تنظیمات روش‌ لایه‌بندی

تجدید شبکه موضعی

برای فعال‌سازی روش تجدید شبکه موضعی، گزینه Remeshing در بخش Mesh Methods فعال می‌شود.

تنظیمات مربوط به Local Remeshing در نوار Remeshing قابل دسترسی و تغییر است.

در این نوار می‌توان با فشردن کلید Mesh Scale Info اطلاعات کیفی و اندازه‌ای شبکه فعلی شامل بیشترین و کمترین اندازه سلول و بیشترین خوابیدگی سطحی و سلولی را بدست آورد.

در روش تجدید شبکه موضعی، FLUENT سلول‌های تغییر فرم یافته از شبکه را که شرایط تولید مجدد داشته باشند را شناسایی می‌کند.

در این مرحله سلول‌هایی مشخص می‌شوند که دارای اندازه‌ای خارج از محدوده مجاز تعیین‌شده توسط کاربر باشند و یا خوابیدگی آن‌ها از خوابیدگی مجاز بزرگ‌تر باشد.

به صورت پیش‌فرض، فلوئنت خوابیدگی مجاز برای سلول‌های دو بعدی را ۰/۶ و برای سلول‌های سه بعدی ۰/۸ در نظر می‌گیرد.

 

شکل ۳۳- منوی تنظیمات تولید مجدد شبکه

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

برای مشاهده رزومه مدرس کلیک کنید

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز