جریان‌ مرز متحرک، مدل شبکه پویا در فلوئنت- بخش۶

ادغام دو لایه تنها به یک روش انجام می‌شود و آن تشکیل لایه جدیدی است که ارتفاع آن برابر با مجموع ارتفاع دو لایه مجاور سطح جابجا شونده است، لیکن تقسیم لایه آخر توسط نرم‌افزار به دو روش انجام می‌شود.

  • تقسیم با نسبت ثابت
  • تقسیم با ارتفاع ثابت

در روش اول آخرین طبقه به دو طبقه جدید تقسیم می‌شود، به نحوی که نسبت ارتفاع این دو طبقه در هر نقطه دقیقاً مساوی  باشد.

طبیعی است که در این روش ارتفاع آخرین طبقه بسته به ارتفاع قبلی آن، می‌تواند متغیر باشد.

در روش دوم تقسیم آخرین طبقه به نحوی انجام می‌شود که ارتفاع طبقه جدید در هر نقطه دقیقاً hideal باشد.

تصاویر پایین نمایی از تقسیم شدن آخرین لایه به این دو روش را نشان می‌دهد.

شکل ۷- تقسیم آخرین لایه به روش نسبت ثابت

 

 

شکل ۸- تقسیم آخرین لایه به روش ارتفاع ثابت

 

در وضعیت تراکم لایه مجاور یک مرز، زمانی که شرط ذیل برقرار شود، لایه مرزی در لایه مجاورش ادغام شده و تشکیل لایه جدید با ارتفاع مجموع دو لایه قبلی می‌دهد.

موارد و محدودیت‌های کاربرد روش لایه‌بندی

۱- تمامی سلول‌های مجاور مرز متحرک می‌بایست از نوع شش وجهی و یا منشوری در حالت سه‌بعدی و چهارگوش در حالت دوبعدی باشند.

توضیح آن که تنها سلول‌های مذکور در حالت‌های دوبعدی و سه‌بعدی می‌توانند تشکیل یک لایه دهند.

در مورد سلول‌های داخلی و یا سلول‌های مجاور سطوح غیر متحرک، محدودیتی وجود ندارد.

در مواقعی که یک مرز متحرک در نظر گرفته می‌شود، می‌بایست تا جایی که حد تراکم نهایی آن مرز است، از سلول‌های با شرط بالا استفاده شود.

به طور مثال در مورد شبکه مورد استفاده در سیلندر پیستون نشان‌داده شده در شکل زیر، هر چند بخشی از سلول‌ها چهارضلعی و بخش دیگر مثلثی‌اند، لیکن در مجاورت مرز پیستون و تا ارتفاعی که پیستون بالا می‌‌آید، از سلول‌های چهار ضلعی با قابلیت لایه‌بندی استفاده شده‌است.

شکل ۹- نمایی از شبکه داخل یک سیلندر پیش از تراکم

 

شکل ۱۰- نمایی از شبکه داخل یک سیلندر در مراحل میانی تراکم

 

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

برای مشاهده رزومه مدرس کلیک کنید

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز