جمشید امانی

سوابق تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی دریا از دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

سوابق کاری: بیش از ۲۷ سال سابقه کاری تخصصی در حوزه های مهندسی و مهندسی دریایی شامل: افسر مهندس شناور های پشتیبانی، مدیر ماشین ناوشکن های نیروی دریایی به مدت ۱۰ سال، رییس قطعه سازی ناوگان منطقه یکم نیروی دریایی به مدت ۲ سال، مدیر گروه مکانیک ناوگان منطقه یکم نیروی دریایی به مدت ۲ سال، مدیر پروژه های ساخت شناورهای نظامی در جهاد خودکفایی نداجا، همکاری در زمینه طراحی مفهومی شناورهای تندرو با سازمان صنایع دریایی، مدیر پروژه تعمیرات شافت و پروانه شناورهای نداجا

 

سوابق تدریس و تألیف: بیش از ۱۵ سال سابقه آموزشی و تدریس دوره های تخصصی از قبیل: آشنایی با موتورهای دیزل و بنزینی، تعمیرات و نگهداری موتورهای دیزل و بنزینی، طراحی موتورهای دیزل، طراحی آب شیرین کن، نصب و تجهیز آب شیرین کن ها، تعمیر و نگهداری آب شیرین کن ها، سیستم رانش شناورها و تجهیزات فرعی آنها، پایپینگ کشتی ها و … در صنایع و شرکتهای مختلف از قبیل پتروشیمی بوعلی سینا، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، یگان نیروی دریایی ایران و …

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز