حمید امین زاده واحدی

سوابق تحصیلی: دانش آموخته دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه ایالتی لوئیزینا- آمریکا

سوابق کاری: بیش از ۳۰ سال سابقه کار شامل: کارشناس ارشد بودجه سازمان برنامه وبوجه ، مدیر عامل و عضو هئیت مدیره شرکت بازرگانی پدیسار، مشاور مدیر عامل در امور بازرگانى شرکت سرمایه گذارى آستان قدس رضوى، مشاور بازرگانى وصادرات شرکت خودروسازى سایپا، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکتهاى تحت پوشش شرکت داروئی، مدیر اجرائى طرح جامع آموزش حسابداران خبره پرسنل مالى و حسابدارى شرکت ملى نفت، عضو علمی مرکز آموزش موسسه مطالعات بین المللی انرژی، مشاور مالی موسسه مطالعات بین المللى انرژى و …

سوابق تدریس و تألیف: بیش از ۱۶ سال سابقه تدریس و ارائه دوره هاى آموزشی متعدد از قبیل مدیریت مالی برای مدیران غیر مالى، تجزیه وتحلیل صورت های مالی، مدیریت مالی استراتژیک، مهندسى هزینه بر اساس استانداردهای امریکا Cost Engineering، مدیریت پروژه)برنامه ریزی، بودجه بندی)، مدیریت وجوه نقد شرکت های بزرگ، قوانین و مقررات مالی ، محاسباتی و نیز قوانین ومقررات معاملات دولتی، قانون مبارزه با پولشوئی، اعتبار اسنادی، اصول تنظیم قراردادهای بازرگانی ، اسناد بازرگانی، اینکو ترمز، قانون معاملات دولتی، صورت گردش وجوه نقد، گزارشگری مالی بر مبنای استانداردهای IFRS ، آشنائی با قراردادهای EPC و EPCM ، قانون مبازره با پولشوئی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، کنوانسیون پالرمو و … در سطح ملى و نیز بین المللى در مراکز علمى و آموزشى معتبر نظیر شرکت ملى نفت، شرکت ملی گاز، شرکت گاز پارسیان، شرکت گاز خراسان شمالی، مجتمع هاى پتروشیمى، دیوان محاسبات کل کشور، گروه صنعتی ماموت، گروه صنعتی پارس خودرو و … -مترجم و مولف کتب: بودجه ریزی و تصمیم گیری شرکت های بزرگ، مدیریت مالی راهبردی، مهندسی هزینه باتاکید براستانداردهای امریکا،  مدیریت سرمایه های هوشمند و تحقیق درعملیات و تصمیم گیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز