خشایار شریفی

سوابق تحصیلی: دانش آموخته دکتری مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

سوابق کاری: بیش از ۱۲ سال سابقه کار تخصصی شامل پژوهشگاه صنعت نفت: مدیر پروژه در طراحی تفصیلی و مهندسی خرید واحد DMC(Unit 112) فاز ۳&2 پارس جنوبی،مدیر پروژه در طراحی پایه واحد DMC(Unit 112) فاز ۱۴ پارس جنوبی،مدیر پروژه در طراحی پایه واحدهای DMD (Unit 113,114,115) فاز ۱۴ پارس جنوبی و …- شرکت سازه: کارشناس فرایند در طراحی تفصیلی واحدهای زیر برای فاز ۱۵-۱۶ پارس جنوبی، کارشناس فرایند در طراحی پایه و تفصیلی واحد Mild Hydrocracking پالایشگاه هرمز و…- شرکت مهندسی مشاور آب‌کرخه: مدیر پروژه تأ سیسات ذخیره و بارگیری محصولات تولیدی پالایشگاه مارون،مدیر پروژه مطالعه و بررسی تأثیر تغییر مسیر خط لوله “۸ از کارخانه گاز و گاز مایع ۱۳۰۰ به چندراهه ۹۰۰ بر روی شبکه انتقال گاز مایع به پتروشیمی بندرامام و …

 

سوابق تدریس و تألیف: تدربیس بیش از یکصد دوره تخصصی شامل اصول طراحی  PFD, P&ID، طراحی و تهیه دیتا شیت فرایندی برای تجهیزات مختلف، اصول و روش طراحی پایه (Basic Design)، آشنایی با نرم افزار Flarenet، انتخاب، طراحی و سایزینگ شیرهای اطمینان، شبیه سازی فرایندهای شیمیایی با نرم افزار PRO II، شبیه سازی فرایندهای شیمیایی با نرم افزار Aspen Plus، طراحی مبدل های حرارتی (نرم افزار B-Jac, HTFS, HTRI)، آشنایی با نرم افزار PIPENET در شرکتها و سازمانهای مختلف از قبیل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، پالایشگاه های گازی پارس جنوبی ، پتروشیمی جم، خانه مهندسی شیمی، شرکت نفت زاگرس، پالایشگاه لاوان، شرکت پرداد پترو دانش، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی پروپیلن جم، پتروشیمی مارون، پژوهشگاه صنعت نفت، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی آریاساسول و …- مولف و مترجم کتب مهندسی فرایند در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (جلد اول)، تشریح کامل مسایل ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی- سیال، SAGD HISTORY FROM MODELING POINT OF VIEW (Chapter 2)

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز