داریوش کلانتری

سوابق تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی علوم سیاسی (گرایش امنیت ملی) از دانشگاه علوم و فنون فارابی- طی دوره های مختلف مقدماتی و عالی در آکادمی نظامی

 

سوابق کاری: سرهنگ بازنشسته سازمان حفاظت اطلاعات ارتش،  سابقه کار در یگان واکنش سریع ارتش  و اداره دوم ستاد ارتش(پلیس اطلاعاتی و امنیتی نظامی)- عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون فارابی، مدرس دانشگاه علوم انتظامی، همکاری آموزشی با حراست وزارت نفت

 

سوابق تدریس و تألیف: تدریس دهها دوره آموزشی در خصوص بسته های مشکوک، خنثی سازی بمب، خرابکاری و ضد خرابکاری و … در شرکتها و سازمانهای مختلف از قبیل: دانشگاه افسری امام علی، دانشگاه علوم انتظامی، دانشگاه علوم و فنون فارابی، سازمان مرکزی حراست نفت، سازمان حراست کل کشور ، پتروشیمی آریاساسول، پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی بوعلی سینا، حراست پالایشگاه نفت بندر عباس، پالایشگاه نفت کرمانشاه، پالایشگاه تبریز، پتروشیمی شیراز، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت، شرکت ملی گاز ایران، مرکز آموزش نفت محمود آباد و دهها مورد دیگر

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز