داود جمالی

سوابق نحصیلی: دانش آموخته دکترای مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه تربیت مدرس

سوابق کاری: بیش از ۲۴ سال سابقه کار تخصصی بعنوان رئیس گروه برنامه­ریزی معاونت طرح­های انتقال نیرو، رئیس واحد برنامه­ریزی و کنترل پروژه طرح توسعه پست­های فشار قوی، مشاور مدیرعامل در مدیریت پروژه، رئیس گروه کنترل پروژه، مدیر دفتر برنامه­ریزی طرح­ها (PMO، معاون برنامه­ریزی مجری طرح توسعه شبکه­های آبیاریفرعی غرب و شمال غرب کشور، معاون برنامه­ریزی شرکت بین­المللی صانیر- صادر کننده نمونه خدمات فنی و مهندسی در حوزه انرژی، عضو هیات مدیره و معاون برنامه­ریزی و امور اقتصادی موسسه جهاد نصر، معاون برنامه­ریزی مجری طرح توسعه شبکه­های آبیاریفرعی غرب و شمال غرب کشور، رئیس هیات مدیره شرکت مولد نیروی خرم­آباد،  کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه، و… در شرکت های سازمان توسعه برق ایران، شرکت سرمایه­گذاری ساتکاب (مدیر طرح توسعه پست­های فشار قوی)، سازمان کشاورزی و صنایع غذایی بنیاد مستضعفان و جانبازان، شرکت تدبیر نیرو، شرکت ساختمانی وابند و…

سوابق تدریس و تألیف: بیش از ۱۵سال تدریس دوره های آموزشی مدیریت پروژه، کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع، برنامه ریزی و کنترل پروژه، آموزش نرم افزار (۲۰۰۳ )MSP، سیستم انجام پروژه، سیستم انجام پروژه به روش EPC، تامین مالی پروژه و… در شرکت ها، صنایع و دانشگاه های کشور از قبیل سازمان توسعه برق ایران، شرکت توانیر، برق منطقه ای فارس، شرکت مشاوره ره شهر، مرکز مطالعات و آموزشهای کوتاه مدت وزارت نیرو، شرکت تدبیر نیرو، برق منطقه ای باختر، شرکت پخش فراورده های نفتی ایران، قرارگاه بازسازی خاتم النبیاء، شرکت توزیع برق مشهد، سازمان مدیریت صنعتی-تهران، شرکت پتروپارس، دانشگاه آزاد –واحدکرج، دانشگاه آزاد–واحد تهران جنوب و…

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز