رسول کریمی

سوابق تحصیلی: دانش آموخته دکتری مدیریت پروژه و ساخت از دانشگاه تربیت مدرس

 

سوابق کاری: بیش از ۱۳ سال سابقه کار بعنوان مشاور در زمینه استقرار سیستم مدیریت کیفیت، مهندسی سیستم، مدیریت زنجیره تامین و مدیریت پروژه در سازمان های مختلف تولیدی و خدماتی از جمله: سازمان های وابسته به وزارت دفاع (شرکت صنایع هوایی، شرکت هواپیما سازی ایران، سازمان صنایع هوافضا و …)، وزارت راه و شهر سازی، وزارت نیرو و … در بخش دولتی و گروه صنعتی شیشه کاوه، شرکت شایان گاز، گروه صنعتی البرز و … در بخش خصوصی

 

سوابق تدریس و تألیف: تدریس دروس مدیریت پروژه، مهندسی سیستمها، پژوهش عملیاتی، کنترل کیفیت، آمار مهندسی و زبان تخصصی در دانشگاه- برگزاری دهها دوره و سمینارهای مختلف از قبیل دوره جامع مدیریت پروژه، آشنایی با پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت فرایندها، برنامه ریزی و کنترل پروژه، نرم افزار MSP (Microsoft Project)، تکنیک های برنامه ریزی، مدیریت زنجیره تامین، سیستم مدیریت کیفیت و ابزارهای کیفیت، کنترل کیفیت عمومی، نرم افزار آمار (Minitab)، بازرسی و کنترل کیفیت محصول، تدوین استراتژی و … برای شرکتها و سازمانهایی نظیر: مجموعه سازمانهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمانهای زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت مهندسی مسکن و نواحی صنعتی، شرکت مهندسی رهپویان بهبود اندیشه، شرکت مهندسی تدبیر گستر پاسارگاد، شرکت مهندسی سحاب اندیشه سبز، شرکت ملی نفت ایران، شرکت مهرگاه خزر، شرکت پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد خانگیران، شرکت گاز پارس جنوبی (پالایشگاه دوم و سوم و چهارم)، صنایع دریایی شهید درویشی، شرکت گاز (مجتمع شهید بهشتی جم)، انجمن علمی دانشگاه قم، شرکت آریا ساسول، موسسه آموزش و تحقیقات دفاعی، شرکت پتروشیمی شیراز، پژوهشکده صنایع هوایی، گروه توربین های صنعتی خاورمیانه و … –تالیف و ترجمه کتب  دانش زنجیره تامین، خطوط راهنمای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها (۱۰۰۰۶ISO)، خطوط راهنمای استقرار سیستم مدیریت آموزش (۱۰۰۱۵ISO)، خطوط راهنمای مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت(۱۰۰۱۳ISO)، خطوط راهنمای استقرار مدیریت پیکره بندی (۱۰۰۰۷ISO)، ترجمه استراتژی شرکتی به استراتژی پروژه، مدیریت پیکره بندی

 

 

 

 

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز