سجاد رنجبران

سوابق تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گرایش هوافضا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

سوابق کاری: بیش از ۱۳ سال سابقه کار در شرکتهای معتبر مهندسی شامل: شرکت مهندسان مشاور سازه: کارشناس ارشد تحلیل تنش سیستم‌های پایپینگ در پروژه تروشیمی PDH   عسلویه و پروژه بیدبلند ۲- شرکت طرح و پالایش:کارشناس ارشد تحلیل تنش سیستم‌های پایپینگ در پروژه پالایشگاه اصفهان – شرکت خدمات مهندسی برق( مشانیر): کارشناس طراحی گروه مکانیک و پایپینگ در پروژه های تحلیل تنش سیستم خنک کن نیروگاه سیکل ترکیبی نکا، تحلیل تنش سیستم سوخت رسانی نیروگاههای زنجان، کاشان، علی آباد، منتظرقائم و …، طراحی و تحلیل تنش خط بخار مشترک بین واحدهای نیروگاه ذوب آهن اصفهان، تحلیل تنش سیستم بخار کمکی برای مخازن سوخت نیروگاه گازی زنجان- پژوهشگاه نیرو: کارشناس مکانیک- شرکت هیربدان: کارشناس تحلیل تنش پایپینگ- پژوهشگاه توسعه صنایع شیمیایی ایران: کارشناس ارشد پایپینگ- پژوهشگاه نفت: کارشناس طراحی و مدلینگ پایپینگ-

 

سوابق تدریس و تألیف: تدریس دوره های ساپورت گذاری خطوط لوله، دوره های مقدماتی و پیشرفته تحلیل تنش سیستم‌های پایپینگ با استفاده از  نرم افزار CAESAR II، دوره لوله و اتصالات، شیرهای صنعتی و … در شرکتهای مختلف از قبیل: شرکت مهندسی پرداد پترودانش، شرکت انتقال گاز، شرکت گاز پارس جنوبی، شرکت نفت و گاز پارس، شرکت مشانیر، شرکت طرح و پالایش ، شرکت سوره، شرکت مهندسین مشاور سازه، شرکت مهندسی و ساختمان نفت، منطقه ۱ انتقال گاز امیدیه و …- تالیف کتب آموزش کاربردی الگوریتم ژنتیک در نرم افزار Matlab و آموزش کاربردی الگوریتم ژنتیک و فازی در نرم افزار Matlab

 

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز