سید علیرضا حسینی نسب

سوابق تحصیلی: دانش آموخته دکتری مهندسی شیمی از دانشگاه کاشان

سوابق کاری: بیش از ۲۳ سال سابقه کار تخصصی شامل: سرپرست واحد مهندسی کیفیت و بهره وری در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001:2011 در مناطق دوازدگانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، رئیس واحد مدیریت انرژی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، بازرس ارشد عملیات در اداره بازرسی فنی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، PSL فرآیند شرکت IGC ، کارشناس ارشد بخش فرآیند و PSL فرآیند شرکت چگالش، کارشناس ارشد اداره مهندسی پالایش پالایشگاه تهران، کارشناس ارشد اداره مهندسی فرآیند پالایشگاه آناهیتا، کارشناس اداره مهندسی پالایش و کارشناس ارشد واحدهای تقطیر، تولید گاز مایع، آمین و کاهش گرانروی پالایشگاه اراک، کارشناس بهره بردار واحد تقطیر پالایشگاه اراک و …

سوابق تدریس و تألیف: تدریس دوره های متعدد مهندسی و صنعتی از قبیل: تعمیر و نگهداری مبدلهای حرارتی، آشنایی با ماشین آلات صنعتی، آشنایی با اصول مهندسی تقطیر و برجهای تقطیر و تعمیر ونگهداری آنها، مباحث ویژه در مهندسی بهره برداری و استانداردهای IPS مرتبط با راهبری واحدهای عملیاتی، تعمیر و نگهداری مخازن، کنترل شیمیایی آب بویلرها، آشنایی با اجزاء واحد تقطیر وفرآیند تقطیر نفت خام، آشنایی کوره های صنعتی، آشنایی با اصول و مبانی برجهای تقطیر” ، تکنولوژی پینچ و اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی، استاندارد مدیریت انرژی ISO50001، آشنایی با تجهیزات فرآیندی، استانداردهای IPS مرتبط با راهبری واحدهای عملیاتی، تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001:2011 و …در شرکتها و سازمانهای مختلف از قبیل: پالایشگاه سوم شرکت گاز پارس جنوبی (SPGC)، شرکت پالایش نفت اراک (پالایش وپخش)، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، شرکت ملی نفت ایران، شرکت پیتک، شرکت مهندسین مشاور چگالش، مرکز آموزش عسلویه، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و …-تالیف جزوات مختلف در حوزه های تدریس

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز