سید علیرضا حسینی نسب

سوابق تحصیلی: دانش آموخته دکتری مهندسی شیمی از دانشگاه کاشان

سوابق کاری: بیش از ۲۳ سال سابقه کار تخصصی شامل: رئیس پژوهش فناوری، رئیس امور خطوط لوله و حفاظت خوردگی، سرپرست واحد مهندسی کیفیت و بهره وری در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001:2011 در مناطق دوازدگانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، رئیس واحد مدیریت انرژی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، بازرس ارشد عملیات در اداره بازرسی فنی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، کارشناس ارشد اداره مهندسی پالایش پالایشگاه تهران، کارشناس ارشد اداره مهندسی فرآیند پالایشگاه آناهیتا، کارشناس اداره مهندسی پالایش و کارشناس ارشد واحدهای تقطیر، تولید گاز مایع، آمین و کاهش گرانروی پالایشگاه اراک، کارشناس بهره بردار واحد تقطیر پالایشگاه اراک و …

سوابق تدریس و تألیف: تدریس دوره های متعدد مهندسی و صنعتی از قبیل: تشریح فرآیندهای پالایشی، تعمیر و نگهداری مبدلهای حرارتی، آشنایی با ماشین آلات صنعتی، آشنایی با اصول مهندسی تقطیر و برجهای تقطیر و تعمیر ونگهداری آنها، تعمیر و نگهداری مخازن، کنترل شیمیایی آب بویلرها، آشنایی با اجزاء واحد تقطیر وفرآیند تقطیر نفت خام، آشنایی کوره های صنعتی، آشنایی با اصول و مبانی برجهای تقطیر” ، تکنولوژی پینچ و اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی، استاندارد مدیریت انرژی ISO50001، آشنایی با تجهیزات فرآیندی، استانداردهای IPS مرتبط با راهبری واحدهای عملیاتی، تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001:2011 و …در شرکتها و سازمانهای مختلف از قبیل: پالایشگاه سوم شرکت گاز پارس جنوبی (SPGC)، شرکت پالایش نفت اراک (پالایش وپخش)، شرکت پتروشیمی بوعلی سینا، شرکت ملی نفت ایران، شرکت پیتک، مرکز آموزش عسلویه، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و …-تالیف جزوات مختلف در حوزه های تدریس

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز