سیروس ارجمند

سوابق تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

سوابق کاری: بیش از ۱۶ سال سابقه کار در صنایع نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی بعنوان مهندس فرایند در پروژه های طراحی مفهومی، بیسیک و دیتیل شامل: مهندسین مشاور ناموران: مهندس ارشد فرایند در پروژه های پتروشیمی متانول بدر شرق،  پتروشیمی آرمان متانول، پالایشگاههای سیراف-  مهندسین مشاور سازه: مهندس ارشد فرایند در پروژه های پالایشگاه سیراف، ایستگاه گاز و خطوط لوله هما، فاز ۱۲ گاز پارس جنوبی، پالایشگاه ستاره خلیج فارس، پالایشگاه گاز کیش-شرکت مهندسین مشاور نارگان: کارشناس فرایند در پروژه های: پتروشیمی بندر امام، طرح توسعه پالایشگاه آبادان، پالایشگاه اصفهان- شرکت تولید آلیاژ: کارشناس فرایند- شرکت نیکو سگال: مشاور فرایند

 

سوابق تدریس و تألیف: تدریس متعدد طراحی مبدلهای حرارتی پوسته و لوله و کولرهای هوایی، مطالعات Flow Assurance با نرم افزار OLGA در شرکتهای مهندسین مشاور بامدژ،  شرکت مهندسین مشاور سازه، شرکت ملی نفت ایران، شرکت مهندسی پیتک، شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی، شرکت طراحی و ساخت نفت (ODCC)، پتروشیمی بوعلی سینا، شرکت پترودانش افزار، دانشگاه صنعتی شریف و …

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز