شبیه‌سازی جریان اطراف یک کره در FLUENT و ICEM-CFD- بخش۳

حال نوبت به تعریف مرزهای حل می‌رسد. در اینجا مرزهای شبیه‌سازی شامل بدنه کره، محور تقارن و مرز بی‌نهایت از یکدیگر تفکیک می‌شوند.

فضای پیوسته بین آن‌ها نیز پیش از این توسط Body تعریف شده است. بر روی بخش Part در نمودار درختی، راست کلیک نموده و از بین گزینه‌ها Create Part انتخاب می‌شود.

سپس مرزهای زیر تولید می‌شود.

نکته: نام هر مرز در بخش part پیش از فشردن کلید وسط ماوس نوشته می‌شود.

نیم دایره بیرونی FarField

نیم دایره درونی Sphere

دو خط رابط نیم دایره ها Axis

در حالت Auto Pick در هر مرحله پس از درج نام و انتخاب خط مورد نظر کلید از کلید وسط ماوس برای تایید استفاده می‌کنیم.

توضیح: به صورت پیش‌فرض گزینه Auto Pick در نرم‌افزار فعال‌است و نیازی به فعال‌سازی مجدد آن نیست.

شکل۷- نمایش مرزهای شبیه‌سازی در نمودار درختی

 

 

پس از آن می بایست بلاک‌بندی دامنه حل انجام شود. در واقع بلاک‌ها مسیر راهنمای شبکه سازمان‌یافته اولیه بر روی دامنه حل می‌باشند.

 

 

 

 

 

شکل۸- بلاک اولیه تولید‌شده بر روی دامنه حل

 

هر چند در بخش‌های پیشین توضیح داده‌شد که مناسب‌ترین شبکه برای جریان در اطراف کره سه‌بعدی از نوع O است ، لیکن در شبکه مربوط به هندسه جریان متقارن محوری این شبکه به شکل H، یعنی یک بلاک ساده در می‌آید.

در اینجا تنها به منظور جلوگیری از تخریب ظاهری شکل بلاک H پس از تناظر ، بلاک اولیه از نیمه به دو بلاک H تقسیم می‌شود.

 

 

ابتدا در گزینه Edge یکی از خطوط افقی بالا و یا پایین بلاک H انتخاب می‌شود.

 

 

 

 

شکل۹- تقسیم بلاک اولیه به دو بلاک H

 

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

 

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز