شبیه‌سازی جریان اطراف یک کره در FLUENT و ICEM-CFD- بخش۷

شکل۱۷- استخراج شبکه برای نرم‌افزار FLEUNT

 

درصورتیکه در پنجره Log پیامDone With Translation  بدون هیچ خطایی ظاهر شود، شبکه به درستی استخراج شده است .

این شبکه که پسوند msh  دارد علاوه بر FLUENT در نرم افزار CFX نیز قابل استفاده است .

فایل شبکه در حالت عادی در پوشه پیش فرض نرم‌افزار ( معمولاً My Document  ) قرار گرفته است .

شبیه سازی در نرم افزار ANSYS- FLUENT

پس از استخراج فایل شبکه تولید شده در نرم‌افزار ICEM-CFD با فرمت msh، می‌توان این فایل را در نرم‌افزار ANSYS-FLUENT مورد استفاده قرار داد.

ابتدا در شاخه نرم‌افزارهای ANSYS و گروه دینامیک سیالات (Fluid Dynamics) نرم‌افزار FLUENT را باز می‌کنیم.

بدین ترتیب اجراکننده (Launcher) نرم افزار FLUENT بارگذاری می‌شود.

در این پنجره با انتخاب گزینه‌های ۲D و یا ۳D و همچنین انتخاب و یا عدم انتخاب دقت مضاعف (Double Precision) یکی از ۴ حل‌کننده نرم‌افزار بارگذاری می‌شود.

شبکه مورد استفاده در شبیه‌سازی دو بعدی است، بنابراین گزینه ۲D انتخاب می‌شود.

همچنین با توجه به حداکثر نسبت اضلاع دامنه حل کوچکتر از ۱۰، نیازی به حل‌کننده با دقت مضاعف نیست.

باقی گزینه‌ها به حالت پیش‌فرض باقی می‌ماند. مناسب‌تر است با فشردن کلید Show More پوشه‌کاری به محلی که فایل شبکه در آن ذخیره‌شده است، تغییر یابد.

 

شکل۱۸- اجراکننده نرم‌افزار FLEUNT و تنظیمات مربوطه

 

با باز شدن نرم افزار FLUENT ابتدا از منوی File گزینه Read و سپس Mesh را انتخاب می‌کنیم.

با بازشدن فایل شبکه ، به صورت پیش‌فرض تصویر آن نمایش داده می‌شود.

همچنین در کنسول نرم افزار دو اخطار مشاهده می‌شود.

این دو اخطار بدلیل وجود مرزی از نوع محور و استفاده از حل‌کننده دو بعدی است .

بدین ترتیب نرم‌افزار پیشنهاد می‌کند نوع حل‌کننده به متقارن‌محوری تغییر یابد و یا این که نوع مرز به شرط تقارن صفحه‌ای (Symmetry)  تغییر یابد.

 

شکل۱۹- نمایش شبکه در نرم‌افزار FLEUNT

 

به منظور رفع این اخطار، نوع حل‌کننده به متقارن محوری (Axisymmetric) تغییر می‌یابد.

این حل‌کننده تاثیرات فیزیکی سه‌بعدی متقارن محوری را بر روی یک شبکه دو بعدی در نظر می‌گیرد و بدین ترتیب موجب کاهش قابل ملاحظه‌ی حجم محاسبات می‌گردد.

 

Define ——> General ——> Solver

Type: Pressure Based

۲D Space: Axisymmetric

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز