شبیه‌سازی جریان اطراف یک کره در FLUENT و ICEM-CFD- بخش۲

به منظور تولید هندسه ابتدا نقاط زیر تولید می‌شوند.

 

پس از تولید نقاط، با ماوس بر روی نقطه‌ای دلخواه از پنجره نمایش نرم‌افزار کلیک نموده و در صفحه کیبورد کلید X را می‌فشاریم تا کلیه نقاط نمایش داده‌شود.

در صورت تمایل می‌توان از کلید Fit Window، نشان داده‌شده در تصویر نیز استفاده نمود.

شکل۳- نمایی از نقاط تولید شده برای دو نیم‌دایره مولد کره‌ها

 

پس از آن با استفاده از این ۶ نقطه ، ۲ نیم‌دایره تولید می‌شود.

 

 

شکل۴- منحنی‌های تولید شده به عنوان مرز کره و مرز دوردست

 

نکته: توالی انتخاب نقاط مهم است. ابتدا یکی از نقاط طرفین منحنی، سپس نقطه میانی و در انتها نقطه دیگر انتخاب می‌شوند.

پس از آن نوبت به ایجاد خطوط مستقیم می‌رسد که در شبیه‌سازی، مرزی از نوع محور خواهند بود.

 

 

نکته: در صورتی که در حالت Auto Pick با نرم افزار کار می‌کنید، فشردن کلید وسط ماوس پس از تولید هر یک از دو خط axis ضروری است . در واقع دو قطعه axis در این جا به صورت مجزا تولید می‌شوند.

شکل ۵- خطوط مستقیم تولید شده به عنوان محور تقارن و مرزهای شبیه‌سازی

 

در نهایت با تعریف Body بر روی دامنه حل، فضای فیزیکی بین خطوط به عنوان سیال و فضای پیوسته تعریف می‌شود.

 

 

 

به عنوان دو نقطه که مرکز آن‌ها درون دامنه حل باشد می‌توان نقاط میانی دو نیم دایره را انتخاب نمود.

 

شکل۶- FLUID در مرکز دامنه حل معرف فضای پیوسته

 

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز