شبیه‌سازی جریان داخلی با استفاده از نرم‌افزارهای ICEM-CFD و CFX_بخش ۹

شکل ۶۳- کلید تعریف صفحه میانی دامنه حل

 

شکل ۶۴- تنظیمات ایجاد صفحه میانی حل

پس از آن‌، ابتدا از طریق نمودار درختی سمت چپ نرم‌افزار، نمایش Isosurface 1 را غیر فعال می‌کنیم. سپس از طریق کلید Contours، تغییرات سرعت بر روی صفحه میانی دامنه حل نمایش داده می‌شود.

 

شکل ۶۵- کلید ایجاد کانتور در CFD-POST

 

شکل ۶۶- تنظیمات و ایجاد کانتورهای سرعت

 

شکل ۶۷- کانتور سرعت در صفحه میانی دامنه حل

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز