شبیه سازی جریان، در نرم‌افزارهای TGrid و CFX_بخش ۲

پس از آن خط پایین صفحهSymmetry  طبق روش زیر به سه بخش تقسیم می‌شود.

Geometry® Edge®Split Edge

خط پایین صفحه تقارن انتخاب می‌شود و مقدار U Value بر روی ۶۴/۰ تنظیم می‌شود. با تغییر زاویه دید مطمئن شوید که خط دیگر پایین جعبه را انتخاب نکرده‌اید. در مرحله بعد خط بزرگتر حاصل از تقسیم اولیه (خط سمت راست)، انتخاب و این بار U Value بر روی ۵۸/۰ تنظیم می‌شود.

شکل ۷- تقسیم خط پایین صفحه تقارن در دو مرحله

در مرحله بعد، از اتصال این دو نقطه به صورت مجزا، به پایین‌ترین نقطه بدنه خودرو، قرار گرفته بر روی صفحه تقارن، دو پاره خط واصل تشکیل می‌شود. به دلیل محدودیت نرم‌افزار Gambit در تولید صفحات شامل حفره، امکان تولید صفحه تقارن دامنه حل که در محل خودرو شامل حفره است، وجود ندارد. بنابراین با ایجاد خط‌های جداکننده، صفحه مورد نظر در دو مرحله تولید می‌شود.

شکل ۸- تولید خطوط واصل بدنه خودرو و صفحه تقارن

به منوی تولید صفحه رفته و دو صفحه زیر تولید می‌شود.

۱- صفحه پایین خودرو شامل خط پایین خودرو ، خطوط واصل و خط جدا شده پایین

شکل ۹- صفحه اول تولیدی در پایین خودرو

– صفحه بالا و اطراف خودرو شامل خطوط دور تا دور خودرو (به جز خط پایین) ، خطوط عمودی مکعب مستطیل ( قرار گرفته در صفحه تقارن) ، خط بالای مکعب مستطیل و دو خط جداکننده (در تولید صفحه دوم Type از Real به Virtual تغییر می‌یابد.)

 

شکل ۱۰- صفحه دوم تولیدی در بالا و اطراف خودرو

نکته: برخی تصاویر جهت درک بهتر خواننده گزینه نمایش Shaded روشن و نمایش برخی صفحه‌ها خاموش شده‌است . در انجام پروژه توسط کاربر، مگر در موارد که ذکر می‌شود، نیازی به انجام این تنظیمات نیست. در این‌جا جهت ویرایش آسان‌تر، از آدرس زیر نمایش سطوح غیر از سطوح خودرو غیر فعال می‌شود.

Global Control® Specify Display Attributes

شکل ۱۱- غیر فعال کردن نمایش صفحات غیر از خودرو

در منوی نشان داده‌شده در مقابل گزینه Face بر روی گزینه All کلیک کرده و به جای آن Pick را انتخاب می‌کنیم. سپس صفحات دور تا دور مکعب مستطیل (مجموعاً ۷ صفحه شامل ۵ صفحه جانبی و دو نیم صفحه بر روی صفحه تقارن) انتخاب می‌شود. سپس از بخش تنظیمات پایین منو، گزینه Visible ازOn به Off تغییر می‌یابد و کلید Apply فشرده می‌شود. در این مرحله تنها صفحات خودرو نمایش داده می‌شوند و کار ویرایش آن آسان‌تر انجام می‌شود. در مرحله بعد می‌کوشیم با ادغام صفحات کوچک در صفحات مجاورشان از پیچیده‌شدن و کاهش کیفیت شبکه سطحی جلوگیری کنیم .

در واقع وجود صفحات بسیار کوچک و غیر ضروری در فرآیند تولید شبکه سطحی بدون سازمان، خلل ایجاد می‌کند. از طرفی باید توجه داشت ادغام صفحاتی که دارای زاویه تیزی نسبت به یکدیگرند، می‌تواند موجب پرش شبکه بدون سازمان و افزایش کیفیت شبکه سطحی شود. بنابراین در این مرحله تنها صفحاتی در یکدیگر ادغام می‌شوند که دارای زاویه همواری با یکدیگر باشند.

Operation®Geometry®Faces®Merge Faces (Virtual)

توضیح ۱ : در کلیدهای منوی Face، به صورت پیش‌فرض کلید Split Face نشان‌داده می‌شود لیکن با کلیک راست بر روی آن می‌توان گزینه Merge را انتخاب نمود.

توضیح ۲ :  در مورد صفحات مجازی توجه به این نکته ضروری است که در واقع با ادغام صفحات در یکدیگر چیزی از دقت هندسه و شبیه‌سازی کاسته نمی‌شود و تنها از توابع جدیدی که تاکنون در کتابخانه نرم‌افزار برای تعریف هندسه موجود نبوده‌اند استفاده می‌شود.

شکل ۱۲- ادغام صفحات مجازی

 

شکل ۱۳- نمایی از صفحات خودرو پس از ادغام در یکدیگر

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز