شبیه سازی جریان و ردیابی ذرات در سیستم تنفسی انسان- بخش۱۵

شکل ۴۴- تنظیمات پایه مدل چندفازی لاگرانژی- DPM

 

شکل ۴۵- تعریف محل‌های تزریق ذرات- Injection

شکل ۴۶- تنظیمات تزریق ذرات- Injection

شکل ۴۷-لیست محل‌های تزریق ذرات

تعریف خروجی‌های همزمان با انجام شبیه‌سازی

در اینجا سه نوع خروجی در زمان حل در نظر گرفته می شود که پس از اتمام شبیه‌سازی، از آنها در مرحله پردازش و تحلیل نتایج استفاده خواهد شد.

خروجی های نوع اول مربوط به نتایج ردیابی ذرات است که در مدل dpm تهیه و استخراج می شوند.

خروجی‌های نوع دوم مربوط به تصاویر کانتورهای سرعت و موقعیت لحظه‌ای ذرات است که در منوی Animation تنظیم می‌شوند.

در نهایت خروجی های نوع سوم، مانیتورهای لحظه‌ای سرعت متوسط و بیشینه در ورودی دامنه حل است.

تعریف نمونه برداری از موقعیت ذرات

از مسیر زیر نمونه‌برداری از موقعیت ذرات در زمان‌های مختلف شبیه‌سازی انجام می‌شود.

فعال‌سازی گزارش‌دهنده موقعیت ذرات بر روی دیواره

Calculation Activities ——> Automatic Export ——> Create

Particle History Data Export

Injections: All Selected

Quantity: Particle Variable ——> Particle On wall Flag

شکل ۴۸- تعریف خروجی ذرات برای نرم‌افزار CFD-Post

 

حل می‌بایست پیش از فعال‌سازی نمونه‌بردار موقعیت، زمان و سرعت ذرات در لحظه برخورد با دیواره‌ها، مقداردهی اولیه شود.

Solution ——> Solution Initialization ——> Initialize

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

برای مشاهده رزومه مدرس کلیک کنید

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز