شبیه سازی جریان و ردیابی ذرات در سیستم تنفسی انسان- بخش۱۶

در این‌جا، حل با مقادیر پیش‌فرض مقداردهی می‌شود. سپس از مسیر زیر نمونه بردار فعال می‌شود.

Reports ——> Discrete phase ——> Sample ——> Set up

Boundaries: alveolar-sectional, alveolar-sectional-shadow, alveolar-walls, and alveolar-sectional: 008

Release from Injections: All Selected

بدین ترتیب، به ازای تمامی صفحات انتخاب‌شده، فایلی متنی با پسوند DPM ایجاد می‌شود که در هر مرحله از شبیه‌سازی، لیست کاملی از اطلاعات ذرات جذب‌شده بر روی دیواره‌ها ارائه می‌کند. نمونه‌بردار تا زمانی که کلید Stop  فشرده شود، در حال نمونه برداری بر روی مرزهای مشخص‌شده است.

شکل ۴۹-تعریف نمونه‌گیری مشخصات ذرات بر روی مرزها

 

فعال سازی انیمیشن

از مسیر زیر می‌توان انیمیشن مربوط به وضعیت دیواره‌ها، توزیع ذرات و کانتورهای سرعت در گام های زمانی مختلف را مشاهده نمود.

بهتر است پیش از تعریف خروجی انیمیشن، از آدرس زیر نمایش آیینه‌ای نرم‌افزار بر روی صفحه Symmetry را فعال شود تا نمایش کاملی از فیزیک مورد شبیه‌سازی تولید شود.

Display ——> Views ——> Mirror planes: Symmetry: Selected ——> Apply

شکل ۵۰-فعال‌سازی نمایش آینه‌ای دامنه حل بر روی مرز تقارن

Calculation Activities ——> Solution Animation ——> Create/Edit

Animation Sequences: 2

۱: Name: velocity-Contour

Every: 1

When: Time Step

Define

Window: 2

Set

Display type: Contours

Option: Filled

Level: 50

Contours of: Velocity

Surfaces: Symmetry

Draw mesh ——> Surfaces: All (Except default-interior)

Option: Edges

Edge Type: Outline

Display ——> Close

In Contours Window: Display ——> Close

In animation window: Ok

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

برای مشاهده رزومه مدرس کلیک کنید

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز