شبیه سازی جریان و ردیابی ذرات در سیستم تنفسی انسان- بخش۱۷

در تصویر زیر، مراحل ایجاد انیمیشن برای کانتورهای سرعت نشان داده شده‌است. به منظور انجام بی‌نقص و صحیح مراحل، به شماره هر مرحله در تصاویر ادامه دقت کنید.

شکل ۵۱-کلید تعریف انیمیشن

 

 

شکل ۵۲-فعال‌سازی انیمیشن اول برای سرعت

 

شکل ۵۳-تنظیمات انیمیشن اول برای سرعت

 

شکل ۵۴- فعال‌سازی اولیه نمایش کانتورها در انیمیشن

 

شکل ۵۵-تنظیمات نمایش شبکه در انیمیشن

 

شکل ۵۶-تنظیمات نمایش کانتور در انیمیشن

 

شکل ۵۷- تایید تنظیمات انیمیشن

 

شکل ۵۸- نهایی کردن تعریف انیمیشن در منوی اصلی

 

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

برای مشاهده رزومه مدرس کلیک کنید

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز