شبیه سازی جریان و ردیابی ذرات در سیستم تنفسی انسان- بخش۱۸

مراحل ایجاد انیمیشن مربوط به ردگیری ذرات تا حدی شبیه به مراحل بالا می‌باشد:

۲: Name: Particle- Position

Every: 4

When: Time Step

Window: 3 ——> Set

Display Type: Particle Track

Options: Draw Mesh

Release from Injections: All Selected

Close

پس از بستن کلیه پنجره های انیمیشن، می‌توان با بررسی هر یک از پنجره‌های نمایش ۲ و۳، زاویه دید دلخواه را پیدا نمود.

تعریف مانیتورهای حل

در اینجا سرعت متوسط ورودی به عنوان مانیتور کلیدی حل تعریف می‌شود.

Solution ——> Monitors ——> Surface Monitors ——> Create

Options: Print to Console, Plot, Write

Window: 4

File Name: v-average-inlet .out

X-Axis: Flow Time

Get Data Every: 1 Time step

Report Type: Mass-Weighted Average

Field Variable: Velocity

Surfaces: Inlet

شکل ۵۹-تعریف مانیتور اول برای سرعت متوسط در ورودی

در این مرحله تنظیمات حل به اتمام رسیده است و مناسب است فایل Case و data مجدداً ذخیره شوند.

البته در اینجا فایل data تنها حاوی مقادیر اولیه حل است و ارزش چندانی ندارد و تنها استفاده آن برای Initialize است.

شروع فرآیند حل:

پس از تکمیل تنظیمات از منوی زیر حل شروع می شود.

Solution ——> Run Calculation

Time Step Size: 0.001 Second

Number of time Step: 500

Max iteration per Step: 50

Calculate

پایان شبیه‌سازی و استخراج خروجی‌ها

پس از اتمام شبیه‌سازی، می‌توان خروجی‌های مختلف مورد نظر  را ترسیم‌ و بررسی نمود.

در ادامه برخی از خروجی‌ها به همراه روش‌های استخراج آن‌ها آمده‌است.

به منظور پرهیز از طولانی‌شدن توضیحات، روش‌های تولید خروجی‌های رایج مانند کانتورها و بردارها نیامده و تنها به درج خروجی اکتفا شده‌است.

شکل ۶۰- نمایش کانتورهای سرعت بر روی صفحه تقارن در لحظه ۲ ثانیه

 

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

برای مشاهده رزومه مدرس کلیک کنید

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز