شبیه سازی جریان و ردیابی ذرات در سیستم تنفسی انسان- بخش۱۹

روش تهیه موقعیت ذرات بر روی فایل نتایج لحظه ۲ ثانیه

Results—> Graphic and Animation—>Particle Tracks—> Setup

شکل ۶۱- روش تولید خروجی موقعیت ذرات در شبیه‌سازی

 

شکل ۶۲- نمایش ذرات در لحظه ۲ ثانیه

 

روش تولید گزارش مختصر وضعیت ذرات بر روی فایل نتایج لحظه ۲ ثانیه

Results—> Reports—> Summery—> Set Up

شکل ۶۳- پنجره نمایش گزارش مختصر سرنوشت ذرات

 

شکل ۶۴- گزارش مختصر سرنوشت ذرات

 

روش تولید گزارش هیستوگرام وضعیت ذرات بر روی فایل نتایج لحظه ۲ ثانیه

Results—> Reports—>Histogram —> Set Up

در پنجره بازشده ابتدا با استفاده از کلید Read فایل خروجی ذرات بر روی مرز مورد نظر با پسوند dpm خوانده می‌شود، سپس با انجام تنظیمات گزارش‌گیری مورد نظر، خروجی‌ها نمایش داده می‌شود.

بدین ترتیب می‌توان با جزییات بیشتری، وضعیت ذرات بر روی مرزهای شبیه‌سازی را دنبال نمود.

شکل ۶۵- پنجره نمایش گزارش هیستوگرام سرنوشت ذرات

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

برای مشاهده رزومه مدرس کلیک کنید

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز