شبیه سازی جریان و ردیابی ذرات در سیستم تنفسی انسان- بخش۴

تنظیمات شبکه‌ای هر بخش در ذیل آورده شده است.

A: Double sided: Checked, Ratio1:1.07, Ratio2: 1.07, Interval Count: 30

B: Double sided: Checked, Ratio1:1.05, Ratio2: 1.05, Interval Count: 20

C: Double sided: Unchecked, Ratio1:1.0, Interval Count: 6

D: Double sided: Unchecked, Ratio1:1.05, Interval Count: 15

E: Double sided: Unchecked, Ratio1:1.0, Interval Count: 25

F: Double sided: Unchecked, Ratio1:1.05, Interval Count: 80

شکل ۱۵-تنظیمات شبکه کمان‌های حبابچه‌ای

نکته۱: در حالت پیش‌فرض در بخش Spacing، کلید Interval Size فعال است .

با کلیک بر روی آن، گزینه Interval Count انتخاب می‌شود.

نکته ۲: فرآیند تولید شبکه برای سایر خطوط نیز مشابه منوی بالا اعمال می‌شود.

نکته ۳: اگر در مرحله تولید شبکه خطوط، رشد اندازه المان‌ها در جهت مخالف مورد انتظار باشد، با نگه‌داشتن کلید shift و فشردن کلید میانی ماوس بر روی آن خط، می‌توان جهت تراکم شبکه را معکوس نمود.

پس از آن نوبت به تولید شبکه سطحی صفحات حبابچه‌ای می‌رسد که در این‌جا شامل ۵ صفحه شبه‌دایره‌ای است که در تصاویر پیشین  با P1 تا P5 نشان داده شده‌اند.

 

شکل ۱۶-تنظیمات شبکه سطحی برای صفحات شبه‌دایره‌ای حبابچه‌ای

 

شکل ۱۷- نمایی از شبکه بدون سازمان سطوح حبابچه‌ای

 

سپس نوبت به تولید حجم و شبکه حجمی می‌رسد.

بدین منظور ابتدا یک کمان ۱۸۰ درجه‌ای ۴ تکه (مجموع ۴ قطاع ۴۵ درجه ) در صفحه YZ تولید می‌شود.

کمان‌های ۴۵ درجه، در واقع مسیر جاروب صفحات مولد حبابچه‌ها در فضای سه‌بعدی هستند که با مدرج کردن آن‌ها، هندسه و شبکه سه‌بعدی به صورت همزمان تولید می‌شود.

بهتر است پیش از ادامه کار، از بخش کنترل‌های عمومی و کلید تنظیمات نمایش، نمایش شبکه را به صورت موقتی غیر فعال ‌کنیم تا کار با مدل آسان‌تر باشد.

در پنجره نشان‌ داده شده، ابتدا گزینه نمایش مقابل Mesh به Off تغییر می‌یابد و پس از آن Apply فشرده می‌شود.

شکل ۱۸- غیرفعال ساختن موقتی نمایش شبکه

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

برای مشاهده رزومه مدرس کلیک کنید

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز