شبیه سازی جریان و ردیابی ذرات در سیستم تنفسی انسان- بخش۵

با نگه داشتن کلید چپ ماوس و حرکت ماوس بر روی صفحه، اندکی هندسه را چرخانده تا نمایی سه‌بعدی از آن مشاهده شود.

سپس نقاط زیر تولید می‌شوند.

(-۱۷۳, -۱۷۳٫۲۳, ۱۷۶٫۷۸)<>(-173, -350, 250)<>(-173, -526.78, 176.78)<>(-173,-600, 0)

حال با استفاده از نقطه قرار گرفته در گوشه پایین و چپ مستطیل مجرا و نقاط جدید تولید ‌شده، چهار منحنی ۴۵ درجه تولید می‌شود.

در هر مرحله ابتدا نقطه قرار گرفته بر روی محور (گوشه مستطیل) به عنوان مرکز منحنی (Center) و دو نقطه متوالی جدید به عنوان نقاط انتهایی منحنی (End-Points) انتخاب می‌شود.

شکل ۱۹- تولید کمان با استفاده از مرکز و دو نقطه انتهایی

نکته ۱: ابتدا نقطه center انتخاب و پس از آن با کلیک بر روی جعبه مقابل End Points، نقاط ابتدا و انتهای کمان انتخاب می‌شود.

نکته ۲: توالی انتخاب خطوط دارای اهمیت است و ابتدا نقطه بالا و سپس نقطه پایین آن انتخاب می‌شود.

Method: Center and End Point

در نهایت شکل منحنی‌ها به صورت زیر در می‌آید.

در واقع هر یک از منحنی‌های ۴۵ درجه برای تولید یک حبابچه استفاده می‌شود.

شکل ۲۰- نمایی از کمان‌های مسیر جاروب صفحات حبابچه‌ای

سپس به منوی تولید شبکه رفته و هر یک از خطوط منحنی جدید را با تعداد تقسیمات ۱۰ مدرج می‌کنیم.

بهتر است جهت تولید احجام با کیفیت بالاتر، چهار منحنی مسیر تولید شده فعلی، به ابتدای هر حبابچه نیز کپی شده و برای تولید احجام هر حبابچه از منحنی‌های نظیر استفاده شود.

بدین منظور به پنجره کپی خطوط رفته و چهار کپی از ۴ کمان ۴۵ درجه، به صورت همزمان تولید می‌شود.

با فعال‌سازی گزینه Copy Mesh Linked شبکه هر خط همراه با آن کپی می‌شود.

Move/Copy Edges, Copy: 4, X=420, Copy Mesh Linked

Geometry ——> Volume ——> Sweep Faces

گزینه Sweep Faces جز گزینه‌های زیر مجموعه کلید اول است که با فشردن علامت مثلث قرار گرفته در گوشه کلید و انتخاب از سایر گزینه‌های دستور، فعال می‌شود.

در نهایت نوبت به تولید احجام حبابچه‌ای می‌رسد.

این احجام در چهار مرحله و با جاروب سطوح مولد بر روی چهار قطعه منحنی پیشین تولید می‌شوند.

در بخش Faces  در هر مرحله، یکی از سطوح P1 تا P5 و در بخش Edge نیز بالاترین منحنی ۴۵ متصل به آن انتخاب می‌شود.

با فعال کردن گزینه With Mesh در حین تولید هندسه، شبکه آن نیز با استفاده از شبکه صفحات مولد و مسیر مدرج تولید می‌شود.

شکل ۲۱- تولید احجام حبابچه‌ای به روش Sweep Face

 

شکل ۲۲- نمایی از هندسه پس از تولید احجام مرحله اول

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز