شبیه سازی جریان و ردیابی ذرات در سیستم تنفسی انسان- بخش۶

این مرحله برای سری دوم کمان‌های ۴۵ درجه نیز تکرار می‌شود.

در این مرحله از صفحات جدید تولید شده در سمت دیگر احجام (P6-P10) استفاده می‌شود.

برای مثال برای صفحه P6 خط S2 انتخاب شود.

پس از آن، مشابه این عملیات برای کمان‌های سری سوم و چهارم، تکرار می‌شود.

می‌توان پیش از انجام هر مرحله مجدداً نمایش شبکه را غیر فعال نمود.

نکته ۱ : در صورتی که زاویه دید نسبت به مدل مناسب نیست، می‌توان با نگه داشتن کلید چپ ماوس و جابجایی آن، زاویه مناسب را انتخاب نمود.

همچنین می‌توان با نگه داشتن کلید راست ماوس و حرکت رو به بالا و پایین آن، ابعاد نمایش مدل را تغییر داد.

نکته ۲ : در صورتی در هر یک از مراحل، متوجه انتخاب نادرست خط و یا صفحه دیگری شدید، با نگه داشتن کلید Shift و فشردن کلید وسط ماوس می‌توانید انتخاب خود را جایگزین نمایید.

شکل ۲۳- هندسه پس از تولید کلیه احجام حبابچه‌ای

پس از آن سطوح باقیمانده دامنه حل تولید می‌شوند.

در این مرحله به غیر از نیم‌ دایره ابتدایی و انتهایی داکت، کلیه سطوح به روش Sweep edge تولید می‌شوند.

پس از آن، سطوح منحنی مجراهای ابتدایی، انتهایی و میانی تولید می‌شوند.

این سطوح در شکل زیر پررنگ نمایش داده‌شده‌اند.

در هر مرحله ابتدا چهار منحنی ۴۵ درجه را به عنوان Edges و یکی از خطوط در امتداد محور X که پیش از این شبکه بر روی آن‌ها تولید شده است را به عنوان Path  انتخاب می‌کنیم.

فعال‌ بودن گزینه with mesh ضروری است.

شکل ۲۴- جاروب سطوح بر روی مسیرهای منحنی

نکته: با توجه به این که خط مسیر دارای جهت است، منحنی‌های ۴۵ درجه را در سمتی از خط مسیر انتخاب کنید که حاصل پیمایش آن‌ها بر روی مسیر انتخابی، صفحه دلخواه شود.

پس از تولید صفحات میانی حبابچه‌ها، با استفاده از چهار منحنی انتهایی حبابچه‌ها و مسیر مدرج انتهایی (خط بلند انتهایی)، ادامه مجرای حبابچه‌ای تولید می‌شود.

در نهایت همین کار برای مجرای ورودی دامنه حل تکرار می‌شود.

شکل ۲۵-تولید صفحات کانال‌های میانی، ابتدایی و انتهایی (صفحات تیره)

پس از آن ابتدا به بخش تنظیمات نمایش رفته و نمایش شبکه را غیر فعال می‌کنیم.

سپس با استفاده از کلیه خطوط قرار گرفته بر روی محور به عنوان خط مولد و پاره‌خط کوتاه بین مرکز و پوسته مجرا به عنوان مسیر پیمایش، نیمی از صفحه Symmetry را مطابق شکل تولید می‌کنیم.

شکل ۲۶- نیمه بالای صفحه Symmetry تولید شده در مرحله اول

بار دیگر مجموعه خطوط پیشین انتخاب و پس از آن انتخاب مسیر قبلی پیمایش و در نهایت نگه داشتن کلید shift و فشردن کلید وسط ماوس، مسیر پیمایش را معکوس نموده و نیمه دیگر صفحه Symmetry را در جهت معکوس تولید می‌کنیم.

شکل ۲۷- نیمه پایین صفحه تقارن تولید شده در مرحله دوم (نمایش همزمان با نیمه بالا)

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز