شبیه سازی جریان و ردیابی ذرات در سیستم تنفسی انسان- بخش۱۰

این رابطه در بخش جابجایی UDF اعمال می‌شود.

همچنین با توجه به در دسترس بودن مختصات کارتزین در نرم افزار فلوئنت ، r برحسب y وz محاسبه و اعمال می‌شود.

در نهایت UDF مورد استفاده به شکل زیر در می‌آید که پس از تفسیر (Compile) در نرم‌افزار FLUENT قابل استفاده خواهد‌ بود.

توضیح اینکه دو بخش UDF به صورت یک‌جا و در یک فایل C ذخیره می‌شوند و اینجا تنها برای مسائل صفحه‌آرایی کتاب به دو بخش تقسیم‌ شده است.

فایل‌های UDF این بخش را می‌توانید از وب‌سایت شرکت مهندسی پیتِک (www.ptecgroup.ir) دریافت کنید.

در این UDF، ابتدا مختصات کارتزین به ازای هر المان سطحی از نرم‌افزار دریافت و به مختصات استوانه‌ای تبدیل شده‌است.

سپس جابجایی شعاعی هر نقطه محاسبه و با استفاده از تبدیل معکوس به دستگاه مختصات کارتزین منتقل می‌شود.

در نهایت با استفاده از ماکروی NODE_ COORD(v)، جابجایی دلخواه هر نقطه اعمال شده‌ است.

شکل ۳۷- UDF جابجایی دیواره‌های حبابچه‌ای- بخش اول

 

شکل ۳۸- UDF جابجایی دیواره‌های حبابچه‌ای- بخش دوم

۲- مدل‌سازی حرکت براونی ذرات معلق

در مورد ذرات بسیار کوچک و به ویژه ذرات با اندازه‌های کوچکتر از ۱ میکرومتر، نیروی براونی ذرات که منجر به حرکت کاتوره‌ای آن‌ها می‌شود، دارای اهمیت است.

لیکن در این بخش، تنها ذرات بزرگ‌تر از ۱ میکرومتر که در آن‌ها حرکت براونی از اهمیت چندانی برخوردار نیست استفاده شده و بنابراین جزییات استفاده از توابع حرکتی براونی نیامده‌است.

با این وجود، جهت استفاده خوانندگان کتاب، تابع UDF مورد استفاده برای شبیه‌سازی حرکت براونی در پایگاه شرکت مهندسی پیتِک، قابل دسترس است.

در خصوص حرکت براونی، قابل ذکر است، این حرکت در نرم‌افزار به آسانی و با استفاده از مدل نیروی براونی، قابل شبیه‌سازی است، لیکن تابع UDF تهیه‌شده بر اساس پیشنهاد دکتر گودرز احمدی و برای اعمال کنترل دلخواه بر روند شبیه‌سازی این حرکت تهیه و ارائه شده‌است.

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

برای مشاهده رزومه مدرس کلیک کنید

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز