شبیه سازی جریان و ردیابی ذرات در سیستم تنفسی انسان- بخش۱۱

تنظیمات در نرم افزار FLUENT:

ابتدا نرم افزار را با دقت مضاعف (Single Precision) اجرا کنید و سپس مش را بارگذاری کنید.

توضیح اینکه با توجه به ابعاد بسیار کوچک سلول‌ها و همچنین کوچک‌بودن مقادیر سرعت و بزرگ‌بودن نسبت ابعاد دامنه حل، بهتر است در شبیه‌سازی از دقت مضاعف استفاده شود.

با استفاده از دقت مضاعف، تعداد ارقام اعشار دخیل در محاسبات از ۶ به ۱۲ افزایش یافته و مقادیر عددی بسیار کوچک با دقت بالاتری قابل تفکیک و محاسبه‌اند.

هزینه این امر، افزایش قابل توجه فضای حافظه اشغال‌شده و افزایش حجم محاسبات است.

File ——> Read ——> Mesh

ابعاد فرض‌شده در نرم‌افزار GAMBIT بر حسب میکرومتر بوده است.

این واحد در نر‌م‌افزار FLUENT وجود ندارد، بنابراین ابتدا به واحدهای نرم‌افزار اضافه می‌شود.

Define ——> Units

QuanDtities: Length

New

Factor:1e-6 <> Unit: micron <> Offest:0

شکل ۳۹- تعریف واحد جدید میکرون در نرم‌افزار

سپس ابعاد شبکه به میکرون تغییر می‌یابد.

Mesh ——> Scale

Specify Scaling Factor

Scaling Factors: X = 1e-6 , Y=1e-6 , Z=1e-6

شکل ۴۰- تغییر اندازه شبکه بر حسب میکرون

سپس  UDF مورد استفاده در شبیه سازی حرکت دیواره ها (Alevolar-Duct.c) ، مدل سازی حرکت براونی (brownian.c) و اندازه گام زمانی ذرات غبار (Particle_Time_step.c) به نرم افزار اضافه می شود.

Define ——> User-Defined ——> Functions ——> Compiled

در این مرحله می بایست تابع UDF فراخوانی شده و در کتابخانه‌ای تفسیر شود.

برای آشنایی بیشتر با توابع UDF و روش‌های استفاده از آن‌ها، به فصل توابع UDF مراجعه فرمایید.

در پنجره باز شده بر روی فایل UDF یک با کلیک کنید تا در لیست پایین قرار گیرد.

سپس در پنجره Compile UDFS با فشردن کلید Build، تابع تفسیر می‌شود.

دقت کنید در کنسول نرم افزار، تفسیر بدون هیچ گونه پیغام خطایی انجام شود و همچنین سطر Generating Codes نیز مشاهده شود.

پس از انجام تفسیر، با فشردن کلید Load کتابخانه ایجاد‌شده و کدهای اجرایی مربوطه به نرم افزار اضافه می گردد و نام UDF تفسیر شده در کنسول نرم افزار مشاهده می گردد.

 

نویسنده: آقای مهندس احسان سعادتی

برای مشاهده رزومه مدرس کلیک کنید

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز