علیرضا احمدی فر

سوابق تحصیلی : دانش آموخته دکترای ایمنی صنعتی از امریکا ( دانشگاه  Washington ST )، فوق دکترای اپیدمیولوژی سلامت از دانشگاه ایالتی Washington ST در امریکا، دارای فلوشیپ بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( HSE ) از فرانسه ، دانشگاه مارسی، دارای فلوشیپ تخصصی مدیریت ایمنی از مالزی

سوابق کاری: مشاور کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، مشاور اجرای سیستم ایمنی در شرکت سعودی آرامکو  عربستان، استقرار سیستم های ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در سازمان های زیر مجموعه پنج وزارتخانه کشور ( وزارت نفت – نیرو – صنایع – بهداشت – دفاع )، استقرار سیستم  ارزیابی ریسک  در فاز پنج – دو  گازی قطر، دبیر ملی کشوری اجرای سیستم سلامت در سازمان و…

سوابق تدریس و تالیف : تدریس بیش از ۶۰ عنوان دوره آموزشی از قبیل دوره آموزشی HSE، بهداشت عمومی، کمکهای اولیه ، ارگونومی، سلامت شغلی، بهداشت و ایمنی صنعتی ویژه گروههای مختلف شغلی،ایمنی مواد شیمیایی،ایمنی برق،ایمنی سیلندرهای تحت فشار،پزشکی شغلی، ایمنی کپسول ها، ایمنی حریق، بهداشت، ایمنی، محیط زیست، مدیریت بحران، دوره آموزشی MSDS، دوره آموزشی مقابله با آتش، ایمنی در زلزله، مدیریت ریسک، ارزیابی ریسک، ایمنی در معادن، شناخت تجهیزات حفاظت فردی، ایمنی گازهای خطرناک، بهداشت و ایمنی شنوایی، بهداشت و ایمنی چشم، کلیه دوره های ایمنی صنعتی خاص و… در شرکت ها، صنایع و دانشگاه های کشور نظیر مجموعه های وابسته به وزارت نفت، پتروشیمی ها، پالایشگاه های گاز، صنایع فولاد ، مجموعه ها ی وزارت نیرو و…- مولف بیش از ۲۰ عنوان کتاباز جمله کتاب بهداشت حرفه ای جلد۱و۲، ایمنی برق، اپیدمیولوژی سلامت، بهداشت عمومی، زبان تخصصی گروه پزشکی و بهداشت، علوم آزمایشگاهی، قارچ شناسی شغلی پزشکی، ایمنی صنعتی و…

 

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز