علیرضا رسالت پو

سوابق تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

سوابق کاری:۴۰ سال سابقه اجرایی با سمت های رییس اداره طرحها و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی، مدیر منابع انسانی، رییس روابط کار و مددکاری اجتماعی، رییس کل امور اداری، فرماندار شهر هندیجان، معاون اداره رسیدگی به شکایات استانداری خوزستان، رییس برنامه‌ریزی نیروی انسانی و اطلاعات و آمار در شرکت های ملی نفت ایران، شرکت ملی صادرات گاز ایران، شرکت پتروشیمی برزویه (نوری)، شرکت پتروشیمی اراک، شرکت لوله سازی اهواز، وزارت کشور، بنیاد امور مهاجرین خوزستان.

سوابق تدریس و تألیف: بیش از ۳۰ سال سابقه تدریس شامل طراحی و برگزاری دوره قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان(بیش از ۱۰۰ دوره آموزشی)، طراحی و برگزاری دوره های سرپرستی و مدیریت و مسئولین دفاتر، طراحی و برگزاری مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت، طراحی و برگزاری دوره آشنایی با صنعت نفت و… در شرکت ها و صنایع گوناگون.

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز