علی اصغر قرناق

سوابق تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی صنایع از دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

سوابق کاری: بیش از ۳۵ سال سابقه کار در سازمان صنایع دفاع شامل مدیر و مسئول پروژه تحقیقاتی، رئیس کارگاههای تعمیرات ونگهداری، مدیر ارشد برنامه ریزی گروه، رئیس کارگاههای مونتاژ ، مدیر کنترل کیفیت کارگاههای قطعات پلاستیک ، مسئول کنترل کیفی  قطعات خط تولید- انجام پروژه های تخقیقاتی مختلف از قبیل بررسی آلیاژهای پودر شده از نظر وزن حجمی واستفاده های خاص ازانهادر قطعات صنعتی، تحقیق واستقرار سیستم اتوماسیون به جای سیستم های دستی روی دستگاههای صنعتی، تحقیق واستقرار نحوه چیدمان دستگاههای تولید بر اساس استانداردهای ISO، تحقیق در ارتباط با رفتار فنر ها بعد ازپیچش ورفع تنشهای بوجود آمده،  تحقیق در مورد نحوه پیچش فنر های دو نخ وسه نخ وموارد استفاده از انها، تحقیق وبررسی و استقرار سیستم های خود کنترلی در کارگاههای تولید انبوه و …

 

سوابق تدریس و تألیف: سالها تدریس دوره های ماشین های ابزار تولیدی، تکنولژی وکارگاه ماشین ابزار، مکانیک عمومی و تراشکاری، مکانیک عمومی و تراشکاری، ماشین افزار، کارگاه ساخت، نقشه کشی و نقشه خوانی صنعتی در  مرکز علمی و کاربردی خانه کارگر، مرکز علمی و کاربردی کوشا، موسسه آموزشی ساصد، مرکز علمی و کاربردی گروه صنعتی ایران خودرو، شرکت پرداد پترودانش  و …

 

 

 

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز