علی جوان

سوابق تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی  با گرایش امنیت ملی

سوابق کاری: عضو هیت علمی داخلی دانشکده علوم وفنون فارابی

سوابق تدریس و تألیف: بیش از سی و پنج سال سابقه مستمر تدریس اقدا مات غیر عامل حراستی شامل (حفاظت اسناد و مدارک، حفاظت فیزیکی وحفاظت گفتار )، پلیس علمی (کشف علمی جرائم)، مهارت های حفظ صحنه جرم، مشاهده وتوصیف،.تکریم ارباب رجوع-مهارت های ارتباط موثر-اصول نگهبانی وانتظامات وتشریفات-کنترل ترددنوین- اخلاق حرفه ای در حراست- دبیر خانه رمز ومحرمانه- جاسوسی تلفنی و… در شرکت ها ، صنایع و دانشگاه های کشور از قبیل  دانشکده علوم وفنون فارابی، دانشکده اطلاعات، مر کز آموزش یاس، سازمان حراست وزارت خانه های امور خارجه، جهاد کشاورزی، نفت وگاز وپتروشیمی پالایش و پخش خطوط لوله، بازرگانی، نیرو، راه و شهر سازی، قوه قضایی، مجلس شورای اسلامی، شهرداریها، هواپیمایی، حراست بانکها و شرکت کشتیرانی، وزارت تعاون، وزارت ارتباطات، سازمان منطقه آزاد قشم، دیوان محاسبات و… مولف کتاب های حفاظت اسناد ومدارک،  حفاظت گفتار و…                                                        

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز