علی فهیمی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد تبدیل انرژی از دانشگاه آزاد کاشان.

سوابق کاری: ۱۳ سال تجربه بعنوان مدیر دانش نیروگاه سیکل ترکیبی قم، سرپرست اورهال- مسئول دستگاه نظارت تعمیرات دوره ای کندانسور هوایی نیروگاه سیکل ترکیبی قم، معاون شیفت بهره برداری در شرکت بهره برداری صبا، انجام دهنده اورهال گیربکس فن های کندانسور هوایی نیروگاه سیکل ترکیبی قم به طور کامل برای اولین بار در نیروگاه سیکل ترکیبی قم، مشاور تعمیرات گیربکس فن های ACC نیروگاه کرمان، کارشناس ارشد تعمیرات مکانیک در شرکت مدیریت تولید برق قم و…

سوابق تدریس: تدریس بیش از ۲۰ دوره آموزشی تخصصی توربین گاز، تجهیزات مکانیکی و الکتریکی واحدهای گازی، بویلر بازیاب حرارتی، بهره برداری و نگهداری کندانسور هوایی و… در شرکت ها و صنایع از قبیل نیروگاه سیکل ترکیبی قم، نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج و…

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز