محسن دلفان

سوابق تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مواد-گرایش شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی از دانشگاه علم و صنعت تهران.

سوابق کاری: ۲۰ سال سابقه کاری تخصصی شامل مدیردپارتمان بازسازی و تمدید عمر شرکت توربوتک ، مدیر تولید شرکت مهسان دوچرخ ،کارشناس متالورژی شرکت سارا موتور ، کارشناس فنی گروه علمی جهاد خودکفائی نزاجا، کارشناس فرایند پوشش عملیات حرارتی و بریزینگ شرکت قطعات توربین شهریار و…

سوابق تدریس و تألیف: تدریس دوره های آموزشی پوشش قطعات داغ توربین، آشنایی با پوشش های سرامیکی، غیر فلزی و فلزی توربین گاز، ماژول های توربین، محفظه احتراق و کمپرسور با نگاهی بر پوشش های مورد استفاده در توربین V94.2 و … در شرکت قطعات توربین شهریار، هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی، نیروگاه BOT فارس، نیروگاه فردوسی مشهد و …

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز