محمد رضا اعرفی

سوابق تحصیلی:  دانش آموخته کارشناسی ارشد  مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از فلزات از دانشگاه  صنعتی شریف

سوابق کاری:  ۲۳ سال سابقه فعالیت در زمینه  بازرسی جوش، کنترل کیفی، نظارت برساخت و نصب تجهیزات مختلف (تانک، مخازن تحت فشار، برجها و …)، کنترل کیفی و انتخاب مواد، تهیه WPS  &  PQR، بازرسی و کنترل کیفی پوشش های مقاوم به خوردگی و رنگ، نظارت بر اجرای پوششهای مقاوم به خوردگی، نظارت بر ساخت تجهیزات، طراحی واحدهای متالورژیکی و تهیه مدارک طراحی پایه و تفصیلی، سرپرست بخش متالورژی ، مدیر پروژه اسید استیک ، مدیر واحد بازرسی فنی و NDT ، مدیر پروژه طرح جامع منطقه هسته ای در شرکت های توسعه صنایع انرژی پیشگام ، (ایریتک) ، مرکز تکنولوژی هسته ای اصفهان ، شرکت متصا و…

سوابق تدریس و تألیف: ۲۵ سال سابقه تدریس دوره های آموزشی نظیر دوره های NDT، دوره های مختلف جوشکاری و PT, MT, RT, RTI و… در شرکت ها و صنایع از قبیل دانشگاه علمی و کاربردی تیران ، فنی و حرفه ای اصفهان ، سازمان نظام مهندسی ارومیه، شرکت توسعه صنایع انرژی پیشگام ، شرکت متصا ، شرکت ناظران یکتا ، شرکت فولاد بافت ، انتقال گاز ایران، صنایع بنی هاشم و…

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز