محمد پورزاهد

سوابق تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی مهندسی الکترونیک از دانشگاه علم و صنعت

 

سوابق کاری: بیش از ۱۶ سال سابقه کار تخصصی در حوزه ابزار دقیق و متخصص شیرهای کنترل و سایزینگ رگولاتورها و شیرهای اطمینان در شرکتهای مهندسین مشاور چگالش: کارشناس ارشد کنترل و ابزار دقیق در پروژه ای صنایع نفت و گاز- شرکت مهندسی و کنترل IROSCO: کارشناس ابزار دقیق و بازرگانی در پروژه فاز ۱۹ گاز پارس جنوبی- شرکت افریز فرایند: کارشناس فنی ابزار دقیق و کنترل

 

سوابق تدریس و تألیف: تدریس دهها دوره آموزشی در خصوص کنترل ولوها (شیرهای کنترلی)، رگولاتورها (تنظیم کننده ها) و شیرهای اطمینان (Safety Valve) در شرکتهای مختلف نفت و گاز از قبیل: شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی (IGC)، شرکت مهندسین مشاور چگالش، شرکت بازرگانی شاتل پارس، شرکت نفت و گاز پارس (POGC)، شرکت پاز پارس جنوبی (SPGC) (چندین دوره آموزشی)، شرکت نفت فلات قاره ایران (IOOC)، پتروشیمی کاوه، شرکت مهندسی تهران رایمند، شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC)، شرکت مناطق نفتخیز جنوب، شرکت پتروتک و بسیاری از شرکتهای دیگر در حوزه نفت و گاز و همچنین آموزش دهها دوره آموزشی در موسسات آموزشی فراگستران، مجتمع فنی نوین پارسیان، شرکت پیتک، مرکز S.C.T.A.E دانشگاه شریف

 

 

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز