محمود آبکار اصفهانی

سوابق تحصیلی: دانش آموخته مهندس مکانیک گرایش حرارت وسیالات از دانشگاه صنعت نفت و کارشناسی ارشد MBA مدیریت پروژه از دانشگاه تهران.

سوا بق کاری: ۳۳ سال تجریه سرپرست کنترل کیفی وکارگاههای تراشکاری صنایع دفاع هفتم تیر ، سرپرست مهندسی مکانیک تجهیزات در پتروشیمی اصفهان، سرپرست پروژه مکانیک و رئیس مهندسی عمومی در پتروشیمی خوزستان، رئیس تأسیسات تقویت فشار گاز در عملیات انتقال گاز منطقه ۲  و…

سوابق تدریس و تألیف: بیش از ۱۵ سال  سابقه تدریس  دوره های  لوله کشی صنعتی، آشنایی با شیر آلات صنعتی وتعمیر ونگهداری، مبدل های حرارتی، مباحث مربوط به ایستگاههای تقویت فشار گاز شامل : توربین های گازی ، کمپرسور گاز ،اسکرابرها و خنک کننده های گازی در شرکت ها، صنایع و دانشگاه های کشور از قبیل شرکت  عملیات انتقال گاز ، شرکت های گاز پارس جنوبی ، شرکت های عملیات انتقال گاز ، مجتمع فولاد مبارکه ، انجمن مکانیک ایران،  جهاد دانشگاهی اصفهان، دانشکده صنعت نفت اصفهان، دانشکده برق و آب و…

 

،

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز