معصومه مختارپور

سوابق تحصیلی: دکتری مشاوره ی خانواده با گرایش خانواده ازدانشگاه آزاد اسلامی 

سوابق کاری: بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت تخصصی شامل مشاورکلینیک روانشناسی رازی، مشاوردرمانگاه پانزده شعبان، مشاورمرکزمشاوره ی پیوند و مرکزمشاوره ی ترنم، مشاوره ی فرهنگی مناطق ۱۵ و ۲۰ تهران، مدرس دانشگاه دررشته ی روانشناسی درمقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی.

سوابق تدریس و تألیف: بیش از ۱۰ سال مدرس وبرگزارکننده کارگاه های آموزشی مهارتهای زندگی، هدف گذاری درشغل، مشکلات رفتاری کودکان، ویژگیهای کودکان ازنظرروحی و روانی و جسمی، علل پرخاشگری کودکان، پیشگیری ازآسیبهای جنسی کودکان، زبان عشق کودکان ونوجوانان، کنترل خشم، کنترل استرس، سبک های فرزند پروری، اصول تربیت، روابط سالم زوجین، بهداشت روان، شناخت ذهن واعتماد به نفس، رازهای شاد زیستن و… در شرکت ها و صنایع از جمله مجتمع گاز پارس جنوبی، پالایشگاه شازند، پتروشیمی مروارید، مدیریت بهره برداری پتروپارس، فرهنگسرای شهرداری، کارخانه بهسازی تهران، مدیران مقطع متوسط اول ناحیه یک ری، شرکت ایرانیان ، مختلف شهرداری های تهران،آموزش و پرورش و…

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز