مهدی دهقانی

سوابق تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق کاری: ۲۰سال تجربه کاری شامل کارشناس پژوهش در پژوشکده علوم و تحقیقات زیر دریا ، مهندس ارشد تعمیرات مکانیک در پالایشگاه اصفهان ، کارشناس ارشد بهره برداری در شرکت ملی گاز ایران و…

سوابق تدریس: بیش از ۱۷سال سابقه تدریس دوره های آموزشی آشنایی و بهره برداری از کمپرسورهای گاز، آشنایی و بهره برداری از توربینهای گازی، آشنایی با استانداردهای صنعت نفت ((IPS,IGS,ASME,API، آشنایی با استاندارد نصب تجهیزات دوار، آشنایی با شیرهای صنعتی ،  آشنایی با آب بندهای مکانیکی در شرکت ها و صنایع  از قبیل شرکت ملی گاز ایران، مرکز فنی تخصصی پشتیبانی نفت اصفهان، شرکتهای آموزشی نوآوران البرز، کنترل فرآیند، پالایشگاه اصفهان،مجتمع پارس جنوبی، پالایشگاه اراک، پالایشگاه لاوان و مجتمع فنی تخصصی نفت اصفهان و ..

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز