مهدی شهرادنیا

سوابق تحصیلی: دانش آموخته دکترا D.B.A از دانشگاه اصفهان

سوابق کاری: ۳۰ سال سابقه فعالیت در دانشگاه اصفهان با سمت های مشاور حقوقی رئیس دانشگاه، رئیس امور قراردادهای دانشگاه، سرپرست آموزش کارکنان دانشگاه، کارشناس امور مالی اصلاحات ارضی.  

سوابق تدریس و تألیف: ۲۹ سال تدریس دوره های آموزشی مدیریت منابع انسانی شامل تصمیم گیری مدیران میانی، اصول برنامه ریزی، مدیریت زمان، آیین نگارش نامه های اداری بصورت پیشرفته و کاربردی، مسولین دفاتر مدیران (پیشرفته )، گزارش نویسی نوین و پیشرفته، حفاظت و حراست و نگهبانی برای کارکنان حراست سازمانها،  مسئولین پذیرایی و تشریفات و هتلداری، بایگانی و امور اسناد (مدیریت اسناد )، طرح تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مدیران و همکاران و ارباب رجوع و… در شرکت ها، صنایع و دانشگاه های کشور از جمله مرکز آموزش فنی تخصصی شرکت نفت اصفهان، پالایشگاه کرمانشاه، پالایشگاه شیراز، پتروشیمی ماهشهر، شرکت گاز، شرکت انتقال گاز اصفهان، شرکت انتقال گاز کرمان، گاز پارس جنوبی، شرکت نفت و گاز زاگرس، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان، شرکت  شهرک های صنعتی استان اصفهان و واحدهای صنعتی استان، مرکز آموزش تحقیقات صنعتی، سازمان مدیریت صنعتی، شرکت مبنا، شرکت اسنوا، دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه کاشان و…

 

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز